homeTématické řady

Klinická biochemie

Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek

Náhled: Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek

ISSN: 1803-3881
Stran: cca 58 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 2006.

Podkladem pro zpracování publikace jsou roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení. Publikace obsahuje informace o činnosti a personálním obsazení zdravotnických zařízení ve vybraných oborech komplementu - společných vyšetřovacích a léčebných složek (SVLS). Zpracování údajů je členěno podle území.

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

Činnost v oboru klinické biochemie v roce 2011 zajišťovalo 287,2 lékařů a 3 692,4 zdravotnických pracovníků (přepočtené úvazky). Na odděleních a pracovištích klinické biochemie bylo provedeno celkem 177 mil. výkonů, tj.o 2,5 % méně než v roce 2010.

Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení (ZZ) v oboru klinické biochemie. Zdrojem dat jsou roční výkazy o činnosti (formulář A (MZ) 1-01), které vyplňují a předkládají oddělení a pracoviště zdravotnických zařízení (zpravodajské jednotky) jako součást Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Celkem bylo zpracováno 313 z 334 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru klinické biochemie zajišťovalo 287,17 lékařů a 3 692,44 zdravotnických pracovníků. V odděleních a pracovištích klinické biochemie bylo provedeno 184 729 432 výkonů a dispenzarizováno 26 433 pacientů.
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení (ZZ) v oboru klinické biochemie. Zdrojem dat jsou roční výkazy o činnosti (formulář A (MZ) 1-01), které vyplňují a předkládají oddělení a pracoviště zdravotnických zařízení (zpravodajské jednotky) jako součást Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Celkem bylo zpracováno 328 z 345 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru klinické biochemie zajišťovalo 252,45 lékařů a 3 634,10 zdravotnických pracovníků. V odděleních a pracovištích klinické biochemie bylo provedeno 176 190 579 výkonů a dispenzarizováno 27 310 pacientů.
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení (ZZ) v oboru klinické biochemie. Zdrojem dat jsou roční výkazy o činnosti (formulář A (MZ) 1-01), které vyplňují a předkládají oddělení a pracoviště zdravotnických zařízení (zpravodajské jednotky) jako součást Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Celkem bylo zpracováno 332 z 336 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru klinické biochemie zajišťovalo 262,81 lékařů a 3 731,22 zdravotnických pracovníků. V odděleních a pracovištích klinické biochemie bylo provedeno 171 316 240 výkonů a dispenzarizováno 26 984 pacientů.
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru klinické biochemie. Zdrojem dat jsou roční výkazy o činnosti (formulář A (MZ) 1-01), které vyplňují a předkládají ÚZIS ČR oddělení a praco-viště zdravotnických zařízení (zpravodajské jednotky) jako součást programu statistických zjišťování ministerstva zdravotnictví ČR. Celkem bylo zpracováno 336 z 358 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru klinické biochemie zajišťovalo 408 lékařů a 4 014 zdravotnických pracovníků. V odděleních a pracovištích klinické biochemie bylo provedeno 163 190 860 výkonů a dispenzarizováno 26 935 pacientů.