homeTématické řady

Novotvary

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)
Aktuální informace přináší nejnovější data o nově hlášených onkologických onemocněních do Národního onkologického registru (NOR ČR) v roce 2004. Sledován je vývoj incidence v posledním desetiletí u všech diagnóz zhoubných nádorů. Incidence je dále analyzována z hlediska věkové struktury a podle jednotlivých diagnóz. Pro základní orientaci jsou zde uvedeny také trendy úmrtnosti na zhoubné novotvary v České republice. Evidenci zemřelých zajišťuje Český statistický úřad.
Aktuální informace přináší nejnovější data o nově hlášených onkologických onemocněních do Národního onkologického registru (NOR ČR) v roce 2003. Sledován je vývoj incidence v posledním desetiletí u všech diagnóz zhoubných nádorů. Incidence je dále analyzována z hlediska věkové struktury a podle jednotlivých diagnóz. Pro základní orientaci jsou zde uvedeny také trendy úmrtnosti na zhoubné novotvary v České republice. Evidenci zemřelých zajišťuje Český statistický úřad.
Tato Aktuální informace uvádí do problematiky vykazování zhoubných novotvarů pouze na základě Listu o prohlídce mrtvého (tzv. DCO případy) a analyzuje situaci zastoupení DCO případů v jednotlivých okresech České republiky od roku 1990. Podíl těchto případů na celkovém počtu hlášených nádorových onemocnění je důležitým ukazatelem úplnosti onkologické registrace. Nejvyšší zastoupení DCO případů má Praha a okresy Středočeského a Libereckého kraje, nejnižší okresy Moravskoslezska.
Aktuální informace o Zhoubném melanomu kůže se zabývá jeho výskytem v ČR, vývojem hlášených nových onemocnění i úmrtnosti, prevalencí. Jsou zde zdůrazněny rizikové faktory vzniku melanomu, jeho prevence i časný záchyt pomocí samovyšetřování.
Data o novotvarech, která jsou sledována v Národním onkologickém registru, hlášená onemocnění zhoubnými novotvary. Druhy, výskyt a četnosti. Počet zemřelých na jednotlivé diagnózy.
Incidence maligního melanomu kůže (dg. C43) a úmrtnost na tuto příčinu v Evropě během posledních padesáti let,změny. Hlavní závěry ze studie o výskytu melanomu podle stadií. Studie "Monitoring stage-specific trends in melanoma incidence across Europe reveals the need for more complete information on diagnostic characteristics". Autoři (Vries, Bray, Eggermont, Coebergh) ji publikovali v časopise European Journal of Cancer Prevention. Projekt proběhl pod záštitou European Network of Cancer Registries (ENCR), jehož členem je i český Národní onkologický registr.
Předběžná data hlášených nových onemocnění. Zemřelé (diagnóza C50). Nově hlášená onemocnění podle krajů. Hlášená onemocnění podle věkových skupin. Incidence a úmrtnost na 100 000 žen. Nová onemocnění na 100 000 žen podle krajů.
Počet hlášených onemocnění zhoubným novotvarem ledviny mimo pánvičku (dg. C64). Přes poměrně nízký výskyt podle údajů Mezinárodní organizace pro výzkum rakoviny (IARC) je ČR na předním místě v incidenci i v úmrtnosti v registru ZN. Počet nově hlášených onemocnění na dg. C64 jako u většiny ZN závisí na věku. Za sledovaných 8 let se neprojevil výraznější trend. Z krajů mají nejvyšší výskyt kraje Plzeňský a Jihočeský, nejnižší pak kraj Liberecký a Ústecký. Možná souvislost s životním stylem - kouřením a konzumací alkoholu. Ve spotřebě alkoholu patří Česká republika mezi přední státy světa.
Předběžná data hlášených nových onemocnění v roce 2001. Zemřelé (diagnóza C50). Nově hlášená onemocnění podle krajů. Hlášená onemocnění podle věkových skupin. Incidence a úmrtnost na 100 000 žen. Nová onemocnění na 100 000 žen podle krajů.