homeTématické řady

Nukleární medicína

Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek

Náhled: Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek

ISSN: 1803-3881
Stran: cca 58 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 2006.

Podkladem pro zpracování publikace jsou roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení. Publikace obsahuje informace o činnosti a personálním obsazení zdravotnických zařízení ve vybraných oborech komplementu - společných vyšetřovacích a léčebných složek (SVLS). Zpracování údajů je členěno podle území.

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
Výkaz vyplňuje samostatně každé oddělení (pracoviště) oboru nukleární medicíny ve všech zdravotnických zařízeních (dále ZJ) bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech (vždy pro období 1. 1. – 31. 12.).

Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
Výkaz vyplňuje samostatně každé oddělení (pracoviště) oboru nukleární medicíny ve všech zdravotnických zařízeních (dále ZJ) bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech (vždy pro období 1. 1. – 31. 12.).

Činnost na odděleních a pracovištích nukleární medicíny v roce 2012 zajišťovalo celkem 625,96 odborných pracovníků (průměrné roční přepočtené počty včetně smluvních pracovníků). Bylo léčeno 2 818 pacientů a provedeno celkem téměř 423 tisíc výkonů in vivo a téměř 969 tisíc výkonů in vitro. Při přibližně stejném množství pracovníků tak došlo k poklesu počtu léčených pacientů o 10 % a naopak k nárůstu počtu in vitro vyšetření o 14 %.

Klíčová slova: diagnostické zobrazování; nukleární lékařství; zdravotnická zařízení; lékaři

Činnost na odděleních a pracovištích nukleární medicíny v roce 2011 zajišťovalo celkem 625,55 odborných pracovníků (průměrné roční přepočtené počty včetně smluvních pracovníků). Bylo léčeno 3 141 pacientů a provedeno celkem více než 425 tisíc výkonů in vivo a téměř 849 tisíc výkonů in vitro.

Klíčová slova: diagnostické zobrazování; nukleární lékařství; zdravotnická zařízení; lékaři

Činnost na odděleních a pracovištích nukleární medicíny v roce 2010 zajišťovalo celkem 664,17 odborných pracovníků (průměrné roční přepočtené počty včetně smluvních pracovníků). Bylo léčeno 3 347 pacientů a provedeno celkem 434 tisíc výkonů in vivo a 985 tisíc výkonů in vitro.

Podkladem pro zpracování dat o činnosti nukleární medicíny je pravidelné roční statistické zjišťování výkazem o činnosti zdravotnických zařízeních A (MZ) 1-01, které vyplňuje každé ambulantní oddělení (pracoviště) oboru nukleární medicíny ve všech zdravotnických zařízeních bez ohledu na jejich zřizovatele.

Podkladem pro zpracování dat o činnosti nukleární medicíny je pravidelné roční statistické zjišťování výkazem o činnosti zdravotnických zařízeních A (MZ) 1-01, které vyplňuje každé ambulantní oddělení (pracoviště) oboru nukleární medicíny ve všech zdravotnických zařízeních bez ohledu na jejich zřizovatele.
Podkladem pro zpracování dat o činnosti nukleární medicíny je pravidelné roční statistické zjišťování výkazem o činnosti zdravotnických zařízeních A (MZ) 1-01, které vyplňuje každé ambulantní oddělení (pracoviště) oboru nukleární medicíny ve všech zdravotnických zařízeních bez ohledu na jejich zřizovatele. Zpravodajskou povinnost splnila všechna zdravotnická zařízení.