homeTématické řady

Pracovní neschopnost

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

Tato aktuální informace podává přehled o ukončených případech pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v roce 2013 z hlediska příčin pracovní neschopnosti (diagnóz MKN-10), pohlaví a věku. Absolutní počet ukončených případů pracovní neschopnosti vzrostl na 1,33 milionu případů. Počet případů na 100 tisíc pojištěnců mírně vzrostl na hodnotu 30 tisíc. Průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti oproti loňskému roku klesla, a to o 2,1 dne na 43,0 dnů. Data jsou převzata z České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

(zdroj dat: Český statistický úřad)
Aktuální informace podává přehled o základních ukazatelích pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz, které počínaje rokem 2012 poskytuje Český statistický úřad zpracováním dat z Informačního systému České správy sociálního zabezpečení. Do roku 2011 byla data sledována státním statistickým výkazem Nem Úr 1-02, jehož působnost byla ukončena. Data jsou převzata z Českého statistického úřadu.

Celkem bylo nově hlášeno 27,44 případů pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných osob, z toho 87,0 % pro nemoc, 9,4 % pro ostatní úrazy a 3,6 % pro pracovní úrazy. Průměrná délka trvání jednoho případu pracovní neschopnosti dosáhla hodnoty 46,05 dní.

Tato aktuální informace podává přehled o ukončených případech pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v roce 2012 z hlediska příčin pracovní neschopnosti (diagnóz MKN-10), pohlaví a věku. Počet ukončených případů pracovní neschopnosti mírně klesl na 1,22 milionu případů. Počet případů na 100 tisíc pojištěnců výrazně klesl na hodnotu 27,3 tisíc. Průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti oproti loňskému roku mírně vzrostla, a to o 0,4 dne na 45,1 dnů. Data jsou převzata z České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

(zdroj dat: Český statistický úřad)
Aktuální informace podává přehled o základních ukazatelích pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz ze státního statistického výkazu Nem Úr 1-02 v letech 2007–2011. V tomto období došlo k razantnímu poklesu počtu nově hlášených případů pracovní neschopnosti, zejména díky legislativním změnám v oblasti výplaty dávek nemocenského pojištění. Data jsou převzata z Českého statistického úřadu.

(data: Česká správa sociálního zabezpečení)
Tato aktuální informace podává přehled o ukončených případech pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v období 2007–2011 z hlediska příčin pracovní neschopnosti (diagnóz MKN-10), pohlaví a věku. V tomto období došlo k razantnímu poklesu počtu ukončených případů pracovní neschopnosti, zejména díky legislativním změnám v oblasti výplaty dávek nemocenského pojištění. Data jsou převzata z České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Tato aktuální informace podává přehled o ukončených případech pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v roce 2010 z hlediska příčin pracovní neschopnosti (diagnóz MKN-10), pohlaví a věku. Počet ukončených případů pracovní neschopnosti klesl na 1,364 milionu případů. Počet případů na 100 tisíc pojištěnců se také snížil na necelých 32 tisíc. Průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti oproti loňskému roku poklesla jen mírně, a to o 2,5 dne na 45,9 dnů. Data jsou převzata z České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

(zdroj dat: Český statistický úřad)
Aktuální informace podává přehled o základních ukazatelích pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz ze státního statistického výkazu Nem Úr 1-02 za rok 2010. Celkem bylo nově hlášeno 30,7 případů pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných osob, z toho 90 % pro nemoc a 10 % pro úrazy. Průměrná délka trvání jednoho případu pracovní neschopnosti zůstala na hodnotě 45 dní. Data jsou převzata z Českého statistického úřadu.

Tato aktuální informace podává přehled o ukončených případech pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v roce 2009 z hlediska příčin pracovní neschopnosti (diagnóz MKN-10), pohlaví a věku. Počet ukončených případů pracovní neschopnosti klesl na 1,483 milionu případů. Počet případů na 100 tisíc pojištěnců se také snížil na necelých 35 tisíc. Prodloužila se však průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti o 10 dnů, na 48,4 dnů. Data jsou převzata z České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).
Aktuální informace podává přehled o základních ukazatelích pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz ze státního statistického výkazu Nem Úr 1-02 za rok 2009. Celkem bylo nově hlášeno 33,9 případů pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných osob, z toho 91 % pro nemoc a 9 % pro úrazy. Průměrná délka trvání jednoho případu pracovní neschopnosti vzrostla na 45 dní. Data jsou převzata z Českého statistického úřadu.
Tato aktuální informace podává přehled o ukončených případech pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v roce 2008 z hlediska příčin pracovní neschopnosti (diagnóz MKN-10), pohlaví a krajů. Počet ukončených případů pracovní neschopnosti proti předchozímu roku klesl o 9,3 %. Počet případů na 100 tisíc pojištěnců se také snížil o 8,8 %. Prodloužila se však průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti, a to o 3,8 dne na 38,4 dnů. Data jsou převzata od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).