homeTématické řady

Stomatologie

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech

Náhled: Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech

ISSN: 1211-2585
Stran: cca 155 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 1994.

Podkladem pro zpracování publikace jsou roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení. Publikace obsahuje informace o činnosti a perso­nálním obsazení zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče. Zpracování údajů je členěno podle území

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)
V roce 2006 bylo v ČR v průměru 5,83 praktických zubních lékařů na 10 000 obyvatel. Celkem bylo u praktických zubních lékařů provedeno 18 539 136 ošetření-vyšetření, z toho 42 % bylo preventivních. Jednomu léčenému pacientovi bylo u praktického zubního lékaře provedeno v roce 2006 v průměru 2,4 ošetření-vyšetření a na 1 praktického zubního lékaře připadalo 1 303 léčených pacientů. Speciali-zovanou zubní péči poskytovalo v ČR 508,00 zubních lékařů, kteří provedli v roce 2006 celkem 1 901 956 ošetření-vyšetření, což v průměru představuje 2,9 ošetření-vyšetření na 1 léčeného pacienta.
Data o ambulantní činnosti ve stomatologii podle výkazu A (MZ) 1-01. Počet lékařů, střed-ních zdravotnických pracovníků včetně smluvních pracovníků, lékaři na 10 000 obyvatel, pacienti na jednoho lékaře. Počty ambulantních ošetření, preventivních prohlídek a léčených pacientů, Regionální porovnání. Počet ošetření na 1 lékařský úvazek za rok celkem. Počet přístrojů (dentálních rentgenů, diagnostických a terapeutických laserů).
Data o ambulantní činnosti ve stomatologii podle výkazu A (MZ) 1-01. Počet lékařů, střed-ních zdravotnických pracovníků včetně smluvních pracovníků, lékaři na 10 000 obyvatel, pacienti na jednoho lékaře. Počty ambulantních ošetření, preventivních prohlídek a léčených pacientů, Regionální porovnání. Počet ošetření na 1 lékařský úvazek za rok celkem. Počet přístrojů (dentálních rentgenů, diagnostických a terapeutických laserů).

INFORMACE ZE ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ (Information on Regional Health Care)

Jihomoravský kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru stomatologie v Jihomoravském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění a činnosti, stručný přehled o přístrojovém vybavení a jeho stáří, věkovém složení zubních lékařů a také základní ukazatele lůžkové péče v nemocnicích. Údaje jsou členěny podle druhu zdravotnického zařízení a podle území.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru stomatologie v Jihomoravském kraji v roce 2004 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění a činnosti, stručný přehled o přístrojovém vybavení a jeho stáří, věkovém složení zubních lékařů a také základní ukazatele lůžkové péče v nemocnicích. Údaje jsou členěny podle druhu zdravotnického zařízení a podle území.