homeTématické řady

Přístrojové vybavení ZZ

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

Tato zpráva podává informace o stavu vybraného přístrojového vybavení zdravotnických zařízení dle ročního výkazu T (MZ) 1-01 (dále jen T1). Výkaz se zaměřuje převážně na sledování zdravotnického přístrojového vybavení využívajícího ionizující záření. V roce 2018 došlo k nárůstu o 363 vykázaných sonografů (6 %), 115 zubních rentgenů (1,5 %), 85 hemodialyzačních přístrojů (3,5 %), 10 tomografů pro magnetickou rezonanci (10 %), 6 gama kamer (5,0 %), 4 CT přístroje (2,4 %), 41 laserů (3,0 %) a 72 laparoskopů (11 %). Naopak byl zaznamenán úbytek lineárních urychlovačů a terapeutických RTG po třech kusech. Návratnost výkazu T1 dosáhla v roce 2018 celkem 81 %, v tom 378 poskytovatelů lůžkové zdravotní péče (98 %) z 385 zpravodajských jednotek (ZJ) a 12 878 poskytovatelů ambulantní zdravotní péče (81 %) z 16 000 ZJ.

Tato zpráva podává informace o stavu vybraného přístrojového vybavení zdravotnických zařízení dle ročního výkazu T (MZ) 1-01 (dále jen T1). Výkaz se zaměřuje převážně na sledování zdravotnického přístrojového vybavení využívajícího ionizující záření. V roce 2017 došlo k nárůstu o 245 vykázaných sonografů (4,2 %), 181 zubních rentgenů (2,4 %), 82 hemodialyzačních přístrojů (3,5 %) a 10 tomografů pro magnetickou rezonanci (11,1 %). Naopak byl zaznamenán úbytek o 22 laserů (1,6 %) a 3 DSA angiokomplety (3,5 %). Návratnost výkazu T1 dosáhla v roce 2017 celkem 81,6 %, v tom 372 poskytovatelů lůžkové zdravotní péče (97,6 %) z 381 zpravodajských jednotek (ZJ) a 13 038 poskytovatelů ambulantní zdravotní péče (81,2 %) z 16 062 ZJ.

Tato zpráva podává informace o stavu vybraného přístrojového vybavení zdravotnických zařízení dle ročního výkazu T (MZ) 1-01 (dále jen T1). Výkazy se zaměřuje převážně na sledování zdravotnického přístrojového vybavení využívající ionizující záření. V roce 2016 došlo k nárůstu o 656 vykázaných zubních rentgenů (9,7 %), o 81 sonografů (1,4 %), o 71 hemodialyzačních přístrojů (3,1 %), o 29 laparoskopů (4,7 %) a také o 5 pozitronových emisních tomografů (PET). Naopak byl zaznamenán úbytek o 27 laserů (1,9 %), o 6 CT přístrojů (3,5 %) a 5 angiokompletů DSA (5,5 %). Návratnost výkazu T1 dosáhla v roce 2016 celkem 81 %, v tom 372 poskytovatelů lůžkové zdravotní péče (97 %) z 384 zpravodajských jednotek (ZJ) a 13 021 poskytovatelů ambulantní zdravotní péče (81 %) z 16 095 ZJ.

Tato zpráva podává informace o vývoji vybraného přístrojového vybavení zdravotnických zařízení dle ročního výkazu T (MZ) 1-01. Tento výkaz se zaměřuje především na sledování zdravotnického přístrojového vybavení využívající ionizující záření. Tato zpráva se soustředí na popis desetiletého vývoje od poslední zásadní změny rozsahu sledovaných přístrojů a metodiky v roce 2006. V letech 2006 až 2015 významně vzrostla dostupnost v přepočtu na mil. obyvatel u výpočetní tomografie CT o 24 % na 16,1 přístrojů, u magnetické rezonance MR o 120 % na 8,3 přístrojů, u sonografů UZ o 55 % na 543,9 přístrojů, u zubních RTG o 41 % na 638,6 přístrojů, u hemodialyzačních přístrojů o 49 % na 216,9 přístrojů, u lineárních urychlovačů o 55 % na 5,1 přístrojů a laparoskopů o 56 % na 58,7 přístrojů. Návratnost výkazu v roce 2015 dosáhla u poskytovatelů lůžkové péče 97 %, tj. ze 426 zpravodajských jednotek výkaz odevzdalo 414 poskytovatelů. U poskytovatelů ambulantní péče činila návratnost 77 %, tj. 11 263 z 14 554 zpravodajských jednotek. 

Tato zpráva podává informace o vývoji vybraného přístrojového vybavení zdravotnických zařízení dle ročního výkazu T (MZ) 1-01. Tento výkaz se zaměřuje především na sledování zdravotnického přístrojového vybavení využívající ionizující záření. Tato zpráva se soustředí na popis pětiletého vývoje od poslední zásadní změny rozsahu sledovaných přístrojů a metodiky v roce 2006. Od roku 2006 do roku 2011 se zvýšil počet vykázaných přístrojů na výkaze z 21,1 na 25,4 tisíce kusů a počet provedených vyšetření či ošetření na těchto přístrojích vzrostl z 2 358 na 2 642 výkonů v přepočtu na tisíc obyvatel.
Přístroje s ionizujícím zářením a přístroje s vyšší pořizovací hodnotou, které jsou k dispozici ve zdravotnických zařízeních, jsou předmětem statistického sledování. ÚZIS ČR sbírá informace o počtu, vlastnictví, stáří a využití 74 druhů zdravotnických prostředků - přístrojů. Patří mezi ně rentgenové přístroje, gama kamery, ultrazvuky, lasery, biochemické analyzátory, ventilátory pro dlouhodobou umělou ventilaci plic apod. Počet přístrojů zahrnutých do šetření každým rokem stoupá. Přetrvává problém, že jedna třetina přístrojů je starších osmi let.
Přístroje s ionizujícím zářením a přístroje s vyšší pořizovací hodnotou jsou předmětem statistického zjišťování. ÚZIS ČR sbírá informace o počtu, vlastnictví, stáří a využití 60 druhů zdravotnických prostředků - přístrojů. Patří mezi ně rentgenové přístroje, gama kamery, ultrazvuky, lasery, biochemické analyzátory, ventilátory pro dlouhodobou umělou ventilaci plic apod. Počet přístrojů zahrnutých do šetření každým rokem stoupá. Přetrvává problém, že více než jedna třetina přístrojů je starších osmi let.
ÚZIS ČR sbírá informace o počtu, vlastnictví, stáří a využití 60 druhů zdravotnických prostředků - přístrojů. Patří mezi ně rentgenové přístroje, gama kamery, ultrazvuky, lasery, biochemické analyzátory, ventilátory pro dlouhodobou umělou ventilaci plic apod. Počet přístrojů zahrnutých do šetření každým rokem stoupá. Přetrvává problém, že více než 35 % přístrojů je starších osmi let.
Od r. 2000 je statisticky sledováno 60 druhů přístrojů v 10, při podrobnějším členění v 18 skupinách. V žádné skupině sledovaných přístrojů nedošlo k dramatickému přírůstku nebo poklesu jejich počtu, změny se pohybovaly v jednotkách, u vícečetných skupin v desítkách kusů. Přetrvával trend dalšího vybavování zubních ordinací novými rentgeny. Ve srovnání s předchozím obdobím došlo k nepatrnému zvýšení podílu přístrojů zakoupených formou leasingu.Zastaralé" jsou především přístroje, jejichž funkce postupně přebírají dokonalejší a modernější komplety vyšších kategorií.
Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení v ČR v roce 2002. Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení v regionech k 31.12.2002.

INFORMACE ZE ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ (Information on Regional Health Care)

Hl. m. Praha

Informace ze zdravotnictví kraje o přístrojovém vybavení zdravotnických zařízení v Hlavním městě Praze v roce 2004 obsahuje podrobný přehled o počtech přístrojů, jejich stáří a počtech výkonů na nich provedených. Materiál zahrnuje i srovnání s předchozím rokem a stavem v ČR.

Jihočeský kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o přístrojovém vybavení zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2004 obsahuje podrobný přehled o počtech přístrojů, jejich stáří a počtech výkonů na nich provedených. Je zahrnuto i srovnání s předchozím rokem a se stavem v České republice.

Jihomoravský kraj

Informace o přístrojovém vybavení zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji v roce 2005 obsahuje podrobný přehled o počtech přístrojů, jejich stáří a počtech výkonů na nich provedených. Materiál zahrnuje i srovnání s předchozím rokem a stavem v ČR.
Informace o přístrojovém vybavení zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji v roce 2004 obsahuje podrobný přehled o počtech přístrojů, jejich stáří a počtech výkonů na nich provedených. Materiál zahrnuje i srovnání s předchozím rokem a stavem v ČR.

Karlovarský kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o přístrojovém vybavení zdravotnických zařízení v Karlovarském kraji v roce 2004 obsahuje podrobný přehled o počtech přístrojů, jejich stáří a počtech výkonů na nich provedených. Materiál zahrnuje i srovnání s předchozím rokem a stavem v ČR.