HlavníČR a krajeČeská republika

Hl. m. Praha

Základní údaje

Rozloha je 496 km2. Od 1.7. 2001 je výkon přenesené působnosti rozdělen na 22 správních obvodů. Správní obvody hlavního města Prahy jsou složené z 57 městských částí.

Mapa


Zobrazit místo Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2012 na větší mapě

 

Zdravotnictví Hl. m. Prahy v číslech (2013)

Demografie
Počet obyvatel k 1.7.1 244 762
z toho: ženy640 721
Počet obyvatel k 31.12.1 243 201
z toho: ženy celkem640 588
z toho: ženy 15-49 let300 191
děti (0-14 let)175 353
dorost (15-19 let) 44 764
Index stáří128,3
Mrtvě narození46
Živě narození 13 867
na 1 000 obyvatel11,1
Zemřelí do 28 dnů 14
na 1 000 živě narozených1
Zemřelí do 1 roku 22
na 1 000 živě narozených 1,6
Zemřelí celkem 12 149
na 1 000 obyvatel9,8
z toho: novotvary3 203
nemoci oběhové5 593
poranění a otravy537
z toho: sebevraždy147
Standardizovaná úmrtnost celkem 595,9
z toho: muži 751,7
ženy479,5
Potraty celkem4 239
na 1 000 žen fertilního věku (15-49 let)14,1
z toho: umělá přerušení těhotenství (UPT)2 822
na 1 000 žen fertilního věku9,4
Procento žen užívajících antikoncepci60
Sňatky5 531
na 1 000 obyvatel4,4
Rozvody3 002
na 1 000 obyvatel2,4
Počty zdravotnických zařízení
Nemocnice celkem28
z toho: nemocnice následné péče8
nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.)13
z toho: následné péče7
Léčebny pro dlouhodobě nemocné11
Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí1
Psychiatrické léčebny1
Lázeňské léčebny-
Ostatní lůžková zařízení4
Samostatná ambulantní zařízení3 945
Kojenecké ústavy a dětské domovy2
Dětská centra a stacionáře 1
Stacionáře pro dospělé9
Zvláštní zdravotnická zařízení - ostatní27
Lékárny (vč. OOVL)324
Výdejny zdravotnických prostředků33
Orgány ochrany veřejného zdraví4
z toho: zdravotní ústav-
krajská hygienická stanice2
Ostatní zdravotnická zařízení18
Lékárenská péče celkem
Počet obyvatel na 1 lékárnu (vč OOVL)3 837
Farmaceuti (přepočtený počet)941,9
Farmaceutičtí asistenti (přepočtený počet)840,03
Počet přijatých receptů9 651 443
Počet přijatých poukazů na zdravotnické prostředky400 656
Tržby za léčiva a zdrav.prostředky na 1 obyvatele12 849
Lůžka
Lůžka celkem11 739
v tom: nemocnice celkem9 091
na 10 000 obyvatel k 31.12.73,1
nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.)843
léčebny pro dlouhodobě nemocné1 238
léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí35
psychiatrické léčebny1 233
lázeňské léčebny-
ostatní lůžková zařízení142
Lékaři (vč. zubních lékařů PP)
Lůžková péče celkem2 073,48
v tom: nemocnice1 865,59
léčebny pro dlouhodobě nemocné77,62
léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí1
psychiatrické léčebny114,6
lázeňské léčebny-
ostatní lůžková zařízení14,67
Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem7 385,18
v tom: ambulantní části nemocnic2 395,1
ambulantní části ostatních lůžkových zařízení22,27
samostatná ambulantní zařízení celkem4 967,81
z toho: praktičtí lékaři pro dospělé593,56
praktičtí lékaři pro děti a dorost245,25
praktičtí zubní lékaři1 202,72
praktičtí ženští lékaři222,63
lékaři specialisté (vyjma SVLS)1 507,5
Společné vyšetřovací a léčebné složky (SVLS)845,83
Ostatní zdravotnická zařízení204,6
Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP)
Pracovníci celkem43 909,76
v tom: lékaři7 673,83
zubní lékaři1 442,91
farmaceuti957,1
ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví27 123,42
v tom: ZPBD19 131,66
z toho: všeobecné sestry a porodní asistentky 14 833,44
ZPSZ2 226,77
ZPOD4 560,17
jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté1 204,82
pedagogičtí pracovníci46,1
technicko-hospodářští pracovníci (THP)4 539
dělníci a provozní pracovníci2 127,4
Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví
Pracovníci celkem2 047,1
v tom: lékaři525,38
zubní lékaři21,54
farmaceuti34,76
ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví627,13
v tom: ZPBD443,81
z toho: všeobecné sestry a porodní asistentky 343,25
ZPSZ65,81
ZPOD65,89
jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté51,62
pedagogičtí pracovníci86,13
technicko-hospodářští pracovníci (THP)187,16
dělníci a provozní pracovníci565
Průměrný měsíční plat v Kč (podle platných předpisů o platu)
Celkem32 660
z toho: lékaři a zubní lékaři58 836
všeobecné sestry a porodní asistentky30 851
ost. zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobilostí30 124
Průměrná měsíční mzda v Kč (podle platných předpisů o mzdě)
Celkem33 200
z toho: lékaři a zubní lékaři52 975
všeobecné sestry a porodní asistentky27 160
ost. zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobilostí29 231
Počet ambulantních ošetření (bez SVLS,ZZS,AR)
Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči (včetně vyšetření LSPP)21 470 246
na 1 obyvatele (včetně vyšetření LSPP)17,2
Zdravotní stav
Hospitalizovaní v nemocnici na 100 000 obyvavatel17 015
Pracovní neschopnost -
počet hlášených případů na 100 nem. poj.25,7
průměrné % pracovní neschopnosti2,7
Nově hlášená vybraná onemocnění-
jiné infekce způsob. salmonelami (A02)664
TBC celkem (A15-19)101
z toho: dýchacího ústrojí (A15-16)96
syfilis (A50-53)209
gonokoková infekce (A54)536
virová encefalitida přen.klíšťaty (A84)58
infekční mononukleóza (B27)139
bakteriální meningitida (G00)14
Nově hláš.případy zhoub.novotvarů a novotvarů in situ (rok 2011)(C00-97)(D00-09)10 029
z toho: ZN plic - muži (C33-34)468
ZN prsu - ženy (C50)931
ZN kolorekta - muži (C18-21)533
ZN kolorekta - ženy (C18-21)377
Počet živě narozených dětí s vrozenou vadou (rok 2012)600
Počet dispenzarizovaných onemocnění dětí (0-14 let)90 886
Počet dispenzarizovaných u PL pro dospělé-
pro: hypertenzní nemoci (I10-15)235 757
ischemické nemoci srdeční (I20-25)98 777
cévní nemoci mozku (I60-69)34 490
Počet léčených diabetiků k 31.12.103 620