HlavníČR a krajeČeská republika

Karlovarský kraj

Základní údaje

Rozloha je 3 315 km2. Kraj je složen ze 3 okresů a k 1. 1. 2004 bylo na tomto území vytvořeno 7 obcí s rozšířenou působností.

Mapa


Zobrazit místo Zdravotnictví Karlovarského kraje 2012 na větší mapě

Zdravotnictví Karlovarského kraje v číslech (2013)

Demografie
Počet obyvatel k 1.7.300 999
z toho: ženy152 588
Počet obyvatel k 31.12.300 309
z toho: ženy celkem152 140
z toho: ženy 15-49 let69 502
děti (0-14 let)44 480
dorost (15-19 let) 14 324
Index stáří113,4
Mrtvě narození14
Živě narození 2 826
na 1 000 obyvatel9,4
Zemřelí do 28 dnů 3
na 1 000 živě narozených1,1
Zemřelí do 1 roku 3
na 1 000 živě narozených 1,1
Zemřelí celkem 3 186
na 1 000 obyvatel10,6
z toho: novotvary834
nemoci oběhové1 461
poranění a otravy168
z toho: sebevraždy59
Standardizovaná úmrtnost celkem 756,4
z toho: muži 967,9
ženy588,6
Potraty celkem1 150
na 1 000 žen fertilního věku (15-49 let)16,5
z toho: umělá přerušení těhotenství (UPT)850
na 1 000 žen fertilního věku12,2
Procento žen užívajících antikoncepci44,9
Sňatky1 300
na 1 000 obyvatel4,3
Rozvody879
na 1 000 obyvatel2,9
Počty zdravotnických zařízení
Nemocnice celkem5
z toho: nemocnice následné péče-
nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.)5
z toho: následné péče-
Léčebny pro dlouhodobě nemocné5
Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí-
Psychiatrické léčebny-
Lázeňské léčebny45
Ostatní lůžková zařízení-
Samostatná ambulantní zařízení801
Kojenecké ústavy a dětské domovy1
Dětská centra a stacionáře 1
Stacionáře pro dospělé-
Zvláštní zdravotnická zařízení - ostatní6
Lékárny (vč. OOVL)96
Výdejny zdravotnických prostředků11
Orgány ochrany veřejného zdraví1
z toho: zdravotní ústav-
krajská hygienická stanice1
Ostatní zdravotnická zařízení1
Lékárenská péče celkem
Počet obyvatel na 1 lékárnu (vč OOVL)3 128
Farmaceuti (přepočtený počet)155,24
Farmaceutičtí asistenti (přepočtený počet)142,24
Počet přijatých receptů1 868 424
Počet přijatých poukazů na zdravotnické prostředky48 580
Tržby za léčiva a zdrav.prostředky na 1 obyvatele5 096
Lůžka
Lůžka celkem14 187
v tom: nemocnice celkem1 372
na 10 000 obyvatel k 31.12.45,7
nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.)1 372
léčebny pro dlouhodobě nemocné455
léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí-
psychiatrické léčebny-
lázeňské léčebny12 360
ostatní lůžková zařízení-
Lékaři (vč. zubních lékařů PP)
Lůžková péče celkem395,54
v tom: nemocnice245,58
léčebny pro dlouhodobě nemocné12,89
léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí-
psychiatrické léčebny-
lázeňské léčebny137,07
ostatní lůžková zařízení-
Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem834,23
v tom: ambulantní části nemocnic133,64
ambulantní části ostatních lůžkových zařízení-
samostatná ambulantní zařízení celkem700,59
z toho: praktičtí lékaři pro dospělé126,22
praktičtí lékaři pro děti a dorost60,15
praktičtí zubní lékaři158,75
praktičtí ženští lékaři38,2
lékaři specialisté (vyjma SVLS)190,02
Společné vyšetřovací a léčebné složky (SVLS)123,14
Ostatní zdravotnická zařízení33,59
Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP)
Pracovníci celkem9 891,71
v tom: lékaři1 003,67
zubní lékaři166,8
farmaceuti169,17
ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví5 058,95
v tom: ZPBD2 912,43
z toho: všeobecné sestry a porodní asistentky 2 341,99
ZPSZ405,3
ZPOD1 673,78
jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté67,44
pedagogičtí pracovníci1
technicko-hospodářští pracovníci (THP)808,18
dělníci a provozní pracovníci2 683,94
Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví
Pracovníci celkem278,25
v tom: lékaři88,99
zubní lékaři3,9
farmaceuti8,7
ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví115,46
v tom: ZPBD68,81
z toho: všeobecné sestry a porodní asistentky 55,18
ZPSZ10,36
ZPOD34,19
jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté2,1
pedagogičtí pracovníci0,07
technicko-hospodářští pracovníci (THP)29,16
dělníci a provozní pracovníci31,97
Průměrný měsíční plat v Kč (podle platných předpisů o platu)
Celkem30 125
z toho: lékaři a zubní lékaři78 994
všeobecné sestry a porodní asistentky32 466
ost. zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobilostí31 464
Průměrná měsíční mzda v Kč (podle platných předpisů o mzdě)
Celkem22 132
z toho: lékaři a zubní lékaři58 153
všeobecné sestry a porodní asistentky22 078
ost. zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobilostí24 490
Počet ambulantních ošetření (bez SVLS,ZZS,AR)
Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči (včetně vyšetření LSPP)3 298 660
na 1 obyvatele (včetně vyšetření LSPP)11
Zdravotní stav
Hospitalizovaní v nemocnici na 100 000 obyvavatel22 404
Pracovní neschopnost -
počet hlášených případů na 100 nem. poj.33,4
průměrné % pracovní neschopnosti3,8
Nově hlášená vybraná onemocnění-
jiné infekce způsob. salmonelami (A02)209
TBC celkem (A15-19)13
z toho: dýchacího ústrojí (A15-16)12
syfilis (A50-53)10
gonokoková infekce (A54)35
virová encefalitida přen.klíšťaty (A84)13
infekční mononukleóza (B27)61
bakteriální meningitida (G00)4
Nově hláš.případy zhoub.novotvarů a novotvarů in situ (rok 2011)(C00-97)(D00-09)2 576
z toho: ZN plic - muži (C33-34)165
ZN prsu - ženy (C50)206
ZN kolorekta - muži (C18-21)148
ZN kolorekta - ženy (C18-21)104
Počet živě narozených dětí s vrozenou vadou (rok 2012)130
Počet dispenzarizovaných onemocnění dětí (0-14 let)31 568
Počet dispenzarizovaných u PL pro dospělé-
pro: hypertenzní nemoci (I10-15)46 956
ischemické nemoci srdeční (I20-25)17 923
cévní nemoci mozku (I60-69)5 020
Počet léčených diabetiků k 31.12.25 380