HlavníČR a krajeČeská republika

Kraj Vysočina

Základní údaje

Rozloha je 6 796 km2. Kraj je složen z 5 okresů a k 1. 1. 2004 bylo na tomto území vytvořeno 15 obcí s rozšířenou působností.

Mapa


Zobrazit místo Zdravotnictví Kraje Vysočina 2012 na větší mapě

Zdravotnictví Kraje Vysočina v číslech (2013)

Demografie
Počet obyvatel k 1.7.510 522
z toho: ženy257 155
Počet obyvatel k 31.12.510 209
z toho: ženy celkem256 939
z toho: ženy 15-49 let117 005
děti (0-14 let)75 488
dorost (15-19 let) 25 689
Index stáří119,6
Mrtvě narození12
Živě narození 4 920
na 1 000 obyvatel9,6
Zemřelí do 28 dnů 6
na 1 000 živě narozených1,2
Zemřelí do 1 roku 6
na 1 000 živě narozených 1,2
Zemřelí celkem 5 129
na 1 000 obyvatel10
z toho: novotvary1 250
nemoci oběhové2 509
poranění a otravy233
z toho: sebevraždy61
Standardizovaná úmrtnost celkem 644,3
z toho: muži 840,4
ženy491,6
Potraty celkem1 619
na 1 000 žen fertilního věku (15-49 let)13,8
z toho: umělá přerušení těhotenství (UPT)835
na 1 000 žen fertilního věku7,1
Procento žen užívajících antikoncepci50,4
Sňatky2 043
na 1 000 obyvatel4
Rozvody1 125
na 1 000 obyvatel2,2
Počty zdravotnických zařízení
Nemocnice celkem6
z toho: nemocnice následné péče-
nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.)1
z toho: následné péče-
Léčebny pro dlouhodobě nemocné5
Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí1
Psychiatrické léčebny4
Lázeňské léčebny-
Ostatní lůžková zařízení1
Samostatná ambulantní zařízení1 115
Kojenecké ústavy a dětské domovy2
Dětská centra a stacionáře 1
Stacionáře pro dospělé-
Zvláštní zdravotnická zařízení - ostatní13
Lékárny (vč. OOVL)132
Výdejny zdravotnických prostředků6
Orgány ochrany veřejného zdraví1
z toho: zdravotní ústav-
krajská hygienická stanice1
Ostatní zdravotnická zařízení-
Lékárenská péče celkem
Počet obyvatel na 1 lékárnu (vč OOVL)3 865
Farmaceuti (přepočtený počet)286,97
Farmaceutičtí asistenti (přepočtený počet)224,67
Počet přijatých receptů3 385 169
Počet přijatých poukazů na zdravotnické prostředky136 558
Tržby za léčiva a zdrav.prostředky na 1 obyvatele6 041
Lůžka
Lůžka celkem4 440
v tom: nemocnice celkem2 495
na 10 000 obyvatel k 31.12.48,9
nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.)106
léčebny pro dlouhodobě nemocné492
léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí80
psychiatrické léčebny1 333
lázeňské léčebny-
ostatní lůžková zařízení40
Lékaři (vč. zubních lékařů PP)
Lůžková péče celkem558,09
v tom: nemocnice437,99
léčebny pro dlouhodobě nemocné26,95
léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí5,1
psychiatrické léčebny85,25
lázeňské léčebny-
ostatní lůžková zařízení2,8
Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem1 268,78
v tom: ambulantní části nemocnic255,49
ambulantní části ostatních lůžkových zařízení7,56
samostatná ambulantní zařízení celkem1 005,73
z toho: praktičtí lékaři pro dospělé221,95
praktičtí lékaři pro děti a dorost101,2
praktičtí zubní lékaři274,61
praktičtí ženští lékaři52,92
lékaři specialisté (vyjma SVLS)276,09
Společné vyšetřovací a léčebné složky (SVLS)109,62
Ostatní zdravotnická zařízení53,27
Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP)
Pracovníci celkem10 211,29
v tom: lékaři1 527,22
zubní lékaři304,21
farmaceuti284,5
ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví6 687,28
v tom: ZPBD4 902,86
z toho: všeobecné sestry a porodní asistentky 3 881,01
ZPSZ321,39
ZPOD1 332,56
jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté130,47
pedagogičtí pracovníci7,65
technicko-hospodářští pracovníci (THP)577,55
dělníci a provozní pracovníci822,88
Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví
Pracovníci celkem160,94
v tom: lékaři43,11
zubní lékaři5,6
farmaceuti5,25
ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví68,18
v tom: ZPBD49,54
z toho: všeobecné sestry a porodní asistentky 40,17
ZPSZ4,44
ZPOD12,3
jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté1,9
pedagogičtí pracovníci-
technicko-hospodářští pracovníci (THP)14,35
dělníci a provozní pracovníci24,45
Průměrný měsíční plat v Kč (podle platných předpisů o platu)
Celkem26 794
z toho: lékaři a zubní lékaři55 327
všeobecné sestry a porodní asistentky25 453
ost. zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobilostí26 456
Průměrná měsíční mzda v Kč (podle platných předpisů o mzdě)
Celkem18 909
z toho: lékaři a zubní lékaři33 112
všeobecné sestry a porodní asistentky18 200
ost. zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobilostí20 205
Počet ambulantních ošetření (bez SVLS,ZZS,AR)
Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči (včetně vyšetření LSPP)6 281 453
na 1 obyvatele (včetně vyšetření LSPP)12,3
Zdravotní stav
Hospitalizovaní v nemocnici na 100 000 obyvavatel22 970
Pracovní neschopnost -
počet hlášených případů na 100 nem. poj.32,1
průměrné % pracovní neschopnosti3,9
Nově hlášená vybraná onemocnění-
jiné infekce způsob. salmonelami (A02)703
TBC celkem (A15-19)16
z toho: dýchacího ústrojí (A15-16)15
syfilis (A50-53)8
gonokoková infekce (A54)26
virová encefalitida přen.klíšťaty (A84)50
infekční mononukleóza (B27)158
bakteriální meningitida (G00)8
Nově hláš.případy zhoub.novotvarů a novotvarů in situ (rok 2011)(C00-97)(D00-09)3 772
z toho: ZN plic - muži (C33-34)208
ZN prsu - ženy (C50)299
ZN kolorekta - muži (C18-21)217
ZN kolorekta - ženy (C18-21)156
Počet živě narozených dětí s vrozenou vadou (rok 2012)168
Počet dispenzarizovaných onemocnění dětí (0-14 let)45 594
Počet dispenzarizovaných u PL pro dospělé-
pro: hypertenzní nemoci (I10-15)93 925
ischemické nemoci srdeční (I20-25)38 372
cévní nemoci mozku (I60-69)12 243
Počet léčených diabetiků k 31.12.36 824