HlavníČR a krajeČeská republika

Královéhradecký kraj

Základní údaje

Rozloha je 4 759 km2. Kraj je složen z 5 okresů a k 1. 1. 2004 bylo na tomto území vytvořeno 15 obcí s rozšířenou působností.

Mapa


Zobrazit místo Zdravotnictví Královehradeckého kraje 2012 na větší mapě

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje v číslech (2013)

Demografie
Počet obyvatel k 1.7.552 053
z toho: ženy280 746
Počet obyvatel k 31.12.551 909
z toho: ženy celkem280 680
z toho: ženy 15-49 let124 801
děti (0-14 let)82 276
dorost (15-19 let) 26 102
Index stáří123,6
Mrtvě narození20
Živě narození 5 451
na 1 000 obyvatel9,9
Zemřelí do 28 dnů 5
na 1 000 živě narozených0,9
Zemřelí do 1 roku 11
na 1 000 živě narozených 2
Zemřelí celkem 5 918
na 1 000 obyvatel10,7
z toho: novotvary1 470
nemoci oběhové2 909
poranění a otravy259
z toho: sebevraždy76
Standardizovaná úmrtnost celkem 659,3
z toho: muži 839,6
ženy519
Potraty celkem1 741
na 1 000 žen fertilního věku (15-49 let)13,9
z toho: umělá přerušení těhotenství (UPT)1 063
na 1 000 žen fertilního věku8,5
Procento žen užívajících antikoncepci58,7
Sňatky2 268
na 1 000 obyvatel4,1
Rozvody1 543
na 1 000 obyvatel2,8
Počty zdravotnických zařízení
Nemocnice celkem9
z toho: nemocnice následné péče-
nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.)8
z toho: následné péče-
Léčebny pro dlouhodobě nemocné5
Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí-
Psychiatrické léčebny1
Lázeňské léčebny2
Ostatní lůžková zařízení8
Samostatná ambulantní zařízení1 359
Kojenecké ústavy a dětské domovy1
Dětská centra a stacionáře 1
Stacionáře pro dospělé1
Zvláštní zdravotnická zařízení - ostatní20
Lékárny (vč. OOVL)171
Výdejny zdravotnických prostředků4
Orgány ochrany veřejného zdraví1
z toho: zdravotní ústav-
krajská hygienická stanice1
Ostatní zdravotnická zařízení3
Lékárenská péče celkem
Počet obyvatel na 1 lékárnu (vč OOVL)3 228
Farmaceuti (přepočtený počet)391,32
Farmaceutičtí asistenti (přepočtený počet)206,45
Počet přijatých receptů3 840 876
Počet přijatých poukazů na zdravotnické prostředky174 411
Tržby za léčiva a zdrav.prostředky na 1 obyvatele8 942
Lůžka
Lůžka celkem5 428
v tom: nemocnice celkem3 286
na 10 000 obyvatel k 31.12.59,5
nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.)1 974
léčebny pro dlouhodobě nemocné443
léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí-
psychiatrické léčebny56
lázeňské léčebny1 111
ostatní lůžková zařízení532
Lékaři (vč. zubních lékařů PP)
Lůžková péče celkem625,34
v tom: nemocnice575,97
léčebny pro dlouhodobě nemocné17,89
léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí-
psychiatrické léčebny1,5
lázeňské léčebny15,77
ostatní lůžková zařízení14,21
Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem1 841,36
v tom: ambulantní části nemocnic565,51
ambulantní části ostatních lůžkových zařízení1
samostatná ambulantní zařízení celkem1 274,85
z toho: praktičtí lékaři pro dospělé248,77
praktičtí lékaři pro děti a dorost115,32
praktičtí zubní lékaři349,67
praktičtí ženští lékaři65,28
lékaři specialisté (vyjma SVLS)346,48
Společné vyšetřovací a léčebné složky (SVLS)217,77
Ostatní zdravotnická zařízení53,74
Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP)
Pracovníci celkem13 415,32
v tom: lékaři1 924,55
zubní lékaři387,73
farmaceuti413,04
ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví8 066,86
v tom: ZPBD5 794,2
z toho: všeobecné sestry a porodní asistentky 4 427,85
ZPSZ624,8
ZPOD1 511,99
jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté135,87
pedagogičtí pracovníci10,5
technicko-hospodářští pracovníci (THP)1 068,03
dělníci a provozní pracovníci1 544,61
Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví
Pracovníci celkem468,62
v tom: lékaři196,09
zubní lékaři12,07
farmaceuti10,2
ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví179
v tom: ZPBD137
z toho: všeobecné sestry a porodní asistentky 95,94
ZPSZ8,57
ZPOD32,9
jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté0,53
pedagogičtí pracovníci-
technicko-hospodářští pracovníci (THP)25,31
dělníci a provozní pracovníci45,95
Průměrný měsíční plat v Kč (podle platných předpisů o platu)
Celkem31 089
z toho: lékaři a zubní lékaři66 992
všeobecné sestry a porodní asistentky29 837
ost. zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobilostí29 665
Průměrná měsíční mzda v Kč (podle platných předpisů o mzdě)
Celkem24 354
z toho: lékaři a zubní lékaři54 958
všeobecné sestry a porodní asistentky23 376
ost. zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobilostí23 002
Počet ambulantních ošetření (bez SVLS,ZZS,AR)
Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči (včetně vyšetření LSPP)7 257 582
na 1 obyvatele (včetně vyšetření LSPP)13,1
Zdravotní stav
Hospitalizovaní v nemocnici na 100 000 obyvavatel19 153
Pracovní neschopnost -
počet hlášených případů na 100 nem. poj.31,5
průměrné % pracovní neschopnosti3,7
Nově hlášená vybraná onemocnění-
jiné infekce způsob. salmonelami (A02)646
TBC celkem (A15-19)23
z toho: dýchacího ústrojí (A15-16)20
syfilis (A50-53)11
gonokoková infekce (A54)25
virová encefalitida přen.klíšťaty (A84)7
infekční mononukleóza (B27)97
bakteriální meningitida (G00)7
Nově hláš.případy zhoub.novotvarů a novotvarů in situ (rok 2011)(C00-97)(D00-09)4 727
z toho: ZN plic - muži (C33-34)250
ZN prsu - ženy (C50)316
ZN kolorekta - muži (C18-21)257
ZN kolorekta - ženy (C18-21)177
Počet živě narozených dětí s vrozenou vadou (rok 2012)334
Počet dispenzarizovaných onemocnění dětí (0-14 let)69 770
Počet dispenzarizovaných u PL pro dospělé-
pro: hypertenzní nemoci (I10-15)108 480
ischemické nemoci srdeční (I20-25)37 139
cévní nemoci mozku (I60-69)10 537
Počet léčených diabetiků k 31.12.45 258