HlavníČR a krajeČeská republika

Liberecký kraj

Základní údaje

Rozloha je 3 163 km2. Kraj je složen ze 4 okresů a k 1. 1. 2004 bylo na tomto území vytvořeno 10 obcí s rozšířenou působností.

Mapa


Zobrazit místo Zdravotnictví Libereckého kraje 2012 na větší mapě

Zdravotnictví Libereckého kraje v číslech (2013)

Demografie
Počet obyvatel k 1.7.438 473
z toho: ženy223 479
Počet obyvatel k 31.12.438 609
z toho: ženy celkem223 431
z toho: ženy 15-49 let102 318
děti (0-14 let)68 196
dorost (15-19 let) 20 866
Index stáří109,1
Mrtvě narození15
Živě narození 4 535
na 1 000 obyvatel10,3
Zemřelí do 28 dnů 9
na 1 000 živě narozených2
Zemřelí do 1 roku 20
na 1 000 živě narozených 4,4
Zemřelí celkem 4 423
na 1 000 obyvatel10,1
z toho: novotvary1 155
nemoci oběhové2 110
poranění a otravy218
z toho: sebevraždy71
Standardizovaná úmrtnost celkem 691,6
z toho: muži 906,5
ženy527,4
Potraty celkem1 842
na 1 000 žen fertilního věku (15-49 let)17,9
z toho: umělá přerušení těhotenství (UPT)1 125
na 1 000 žen fertilního věku10,9
Procento žen užívajících antikoncepci54,9
Sňatky1 877
na 1 000 obyvatel4,3
Rozvody1 311
na 1 000 obyvatel3
Počty zdravotnických zařízení
Nemocnice celkem8
z toho: nemocnice následné péče-
nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.)5
z toho: následné péče-
Léčebny pro dlouhodobě nemocné1
Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí1
Psychiatrické léčebny-
Lázeňské léčebny2
Ostatní lůžková zařízení1
Samostatná ambulantní zařízení1 007
Kojenecké ústavy a dětské domovy1
Dětská centra a stacionáře 2
Stacionáře pro dospělé-
Zvláštní zdravotnická zařízení - ostatní14
Lékárny (vč. OOVL)110
Výdejny zdravotnických prostředků10
Orgány ochrany veřejného zdraví1
z toho: zdravotní ústav-
krajská hygienická stanice1
Ostatní zdravotnická zařízení-
Lékárenská péče celkem
Počet obyvatel na 1 lékárnu (vč OOVL)3 987
Farmaceuti (přepočtený počet)232,06
Farmaceutičtí asistenti (přepočtený počet)168,52
Počet přijatých receptů2 707 236
Počet přijatých poukazů na zdravotnické prostředky169 621
Tržby za léčiva a zdrav.prostředky na 1 obyvatele5 337
Lůžka
Lůžka celkem3 340
v tom: nemocnice celkem2 454
na 10 000 obyvatel k 31.12.55,9
nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.)1 772
léčebny pro dlouhodobě nemocné59
léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí157
psychiatrické léčebny-
lázeňské léčebny618
ostatní lůžková zařízení52
Lékaři (vč. zubních lékařů PP)
Lůžková péče celkem461,57
v tom: nemocnice431,63
léčebny pro dlouhodobě nemocné6,75
léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí8,54
psychiatrické léčebny-
lázeňské léčebny6,3
ostatní lůžková zařízení8,35
Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem1 156,46
v tom: ambulantní části nemocnic304,94
ambulantní části ostatních lůžkových zařízení1
samostatná ambulantní zařízení celkem850,52
z toho: praktičtí lékaři pro dospělé209,03
praktičtí lékaři pro děti a dorost85,7
praktičtí zubní lékaři237,86
praktičtí ženští lékaři42,75
lékaři specialisté (vyjma SVLS)207,46
Společné vyšetřovací a léčebné složky (SVLS)130,51
Ostatní zdravotnická zařízení67,72
Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP)
Pracovníci celkem8 632,84
v tom: lékaři1 305,83
zubní lékaři257,76
farmaceuti232,98
ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví5 269,62
v tom: ZPBD3 641,42
z toho: všeobecné sestry a porodní asistentky 2 819,37
ZPSZ365,31
ZPOD1 164,69
jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté98,2
pedagogičtí pracovníci2,25
technicko-hospodářští pracovníci (THP)573,22
dělníci a provozní pracovníci991,18
Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví
Pracovníci celkem328,93
v tom: lékaři119,6
zubní lékaři2,56
farmaceuti8,33
ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví140,03
v tom: ZPBD97,52
z toho: všeobecné sestry a porodní asistentky 59,42
ZPSZ11,14
ZPOD27,84
jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté3,53
pedagogičtí pracovníci-
technicko-hospodářští pracovníci (THP)23,66
dělníci a provozní pracovníci34,75
Průměrný měsíční plat v Kč (podle platných předpisů o platu)
Celkem26 666
z toho: lékaři a zubní lékaři50 454
všeobecné sestry a porodní asistentky24 397
ost. zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobilostí32 134
Průměrná měsíční mzda v Kč (podle platných předpisů o mzdě)
Celkem27 034
z toho: lékaři a zubní lékaři62 151
všeobecné sestry a porodní asistentky25 035
ost. zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobilostí25 854
Počet ambulantních ošetření (bez SVLS,ZZS,AR)
Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči (včetně vyšetření LSPP)5 256 090
na 1 obyvatele (včetně vyšetření LSPP)12
Zdravotní stav
Hospitalizovaní v nemocnici na 100 000 obyvavatel23 523
Pracovní neschopnost -
počet hlášených případů na 100 nem. poj.35,7
průměrné % pracovní neschopnosti4,2
Nově hlášená vybraná onemocnění-
jiné infekce způsob. salmonelami (A02)278
TBC celkem (A15-19)12
z toho: dýchacího ústrojí (A15-16)10
syfilis (A50-53)23
gonokoková infekce (A54)41
virová encefalitida přen.klíšťaty (A84)16
infekční mononukleóza (B27)104
bakteriální meningitida (G00)8
Nově hláš.případy zhoub.novotvarů a novotvarů in situ (rok 2011)(C00-97)(D00-09)3 355
z toho: ZN plic - muži (C33-34)206
ZN prsu - ženy (C50)275
ZN kolorekta - muži (C18-21)197
ZN kolorekta - ženy (C18-21)147
Počet živě narozených dětí s vrozenou vadou (rok 2012)222
Počet dispenzarizovaných onemocnění dětí (0-14 let)35 397
Počet dispenzarizovaných u PL pro dospělé-
pro: hypertenzní nemoci (I10-15)78 175
ischemické nemoci srdeční (I20-25)33 327
cévní nemoci mozku (I60-69)11 360
Počet léčených diabetiků k 31.12.31 320