HlavníČR a krajeČeská republika

Moravskoslezský kraj

Základní údaje

Rozloha je 5 427 km2. Kraj je složen z 6 okresů a k 1. 1. 2004 bylo na tomto území vytvořeno 22 obcí s rozšířenou působností.

Mapa


Zobrazit místo Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2012 na větší mapě

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje v číslech (2013)

Demografie
Počet obyvatel k 1.7.1 223 923
z toho: ženy624 680
Počet obyvatel k 31.12.1 221 832
z toho: ženy celkem623 561
z toho: ženy 15-49 let284 599
děti (0-14 let)178 789
dorost (15-19 let) 59 458
Index stáří116
Mrtvě narození48
Živě narození 11 603
na 1 000 obyvatel9,5
Zemřelí do 28 dnů 18
na 1 000 živě narozených1,6
Zemřelí do 1 roku 38
na 1 000 živě narozených 3,3
Zemřelí celkem 13 284
na 1 000 obyvatel10,9
z toho: novotvary3 280
nemoci oběhové6 305
poranění a otravy692
z toho: sebevraždy173
Standardizovaná úmrtnost celkem 756,3
z toho: muži 991,6
ženy575,3
Potraty celkem4 293
na 1 000 žen fertilního věku (15-49 let)15
z toho: umělá přerušení těhotenství (UPT)2 537
na 1 000 žen fertilního věku8,8
Procento žen užívajících antikoncepci51,7
Sňatky4 985
na 1 000 obyvatel4,1
Rozvody3 279
na 1 000 obyvatel2,7
Počty zdravotnických zařízení
Nemocnice celkem18
z toho: nemocnice následné péče-
nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.)9
z toho: následné péče-
Léčebny pro dlouhodobě nemocné13
Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí2
Psychiatrické léčebny1
Lázeňské léčebny3
Ostatní lůžková zařízení8
Samostatná ambulantní zařízení2 826
Kojenecké ústavy a dětské domovy4
Dětská centra a stacionáře 6
Stacionáře pro dospělé14
Zvláštní zdravotnická zařízení - ostatní23
Lékárny (vč. OOVL)317
Výdejny zdravotnických prostředků28
Orgány ochrany veřejného zdraví2
z toho: zdravotní ústav1
krajská hygienická stanice1
Ostatní zdravotnická zařízení22
Lékárenská péče celkem
Počet obyvatel na 1 lékárnu (vč OOVL)3 854
Farmaceuti (přepočtený počet)736,93
Farmaceutičtí asistenti (přepočtený počet)547,5
Počet přijatých receptů8 147 057
Počet přijatých poukazů na zdravotnické prostředky445 361
Tržby za léčiva a zdrav.prostředky na 1 obyvatele6 931
Lůžka
Lůžka celkem10 461
v tom: nemocnice celkem5 838
na 10 000 obyvatel k 31.12.47,8
nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.)1 688
léčebny pro dlouhodobě nemocné1 042
léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí130
psychiatrické léčebny863
lázeňské léčebny1 743
ostatní lůžková zařízení845
Lékaři (vč. zubních lékařů PP)
Lůžková péče celkem1 347,08
v tom: nemocnice1 184,85
léčebny pro dlouhodobě nemocné44,67
léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí6,4
psychiatrické léčebny55,17
lázeňské léčebny18,6
ostatní lůžková zařízení37,39
Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem3 499,01
v tom: ambulantní části nemocnic844,84
ambulantní části ostatních lůžkových zařízení11,23
samostatná ambulantní zařízení celkem2 566,4
z toho: praktičtí lékaři pro dospělé562,93
praktičtí lékaři pro děti a dorost221,27
praktičtí zubní lékaři743,03
praktičtí ženští lékaři154,3
lékaři specialisté (vyjma SVLS)704,03
Společné vyšetřovací a léčebné složky (SVLS)356,03
Ostatní zdravotnická zařízení131,25
Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP)
Pracovníci celkem28 090,29
v tom: lékaři4 019,61
zubní lékaři808,76
farmaceuti726,47
ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví17 906,93
v tom: ZPBD11 803,07
z toho: všeobecné sestry a porodní asistentky 9 194,88
ZPSZ1 422,49
ZPOD4 339,94
jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté341,43
pedagogičtí pracovníci20,75
technicko-hospodářští pracovníci (THP)1 804,96
dělníci a provozní pracovníci2 802,81
Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví
Pracovníci celkem579,29
v tom: lékaři145,14
zubní lékaři3,83
farmaceuti17,31
ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví318,76
v tom: ZPBD120,08
z toho: všeobecné sestry a porodní asistentky 90,15
ZPSZ16,93
ZPOD177,75
jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté4
pedagogičtí pracovníci0,13
technicko-hospodářští pracovníci (THP)27
dělníci a provozní pracovníci67,12
Průměrný měsíční plat v Kč (podle platných předpisů o platu)
Celkem28 753
z toho: lékaři a zubní lékaři64 265
všeobecné sestry a porodní asistentky27 900
ost. zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobilostí26 952
Průměrná měsíční mzda v Kč (podle platných předpisů o mzdě)
Celkem25 624
z toho: lékaři a zubní lékaři61 925
všeobecné sestry a porodní asistentky22 802
ost. zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobilostí22 712
Počet ambulantních ošetření (bez SVLS,ZZS,AR)
Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči (včetně vyšetření LSPP)15 898 845
na 1 obyvatele (včetně vyšetření LSPP)13
Zdravotní stav
Hospitalizovaní v nemocnici na 100 000 obyvavatel21 818
Pracovní neschopnost -
počet hlášených případů na 100 nem. poj.31,5
průměrné % pracovní neschopnosti4,3
Nově hlášená vybraná onemocnění-
jiné infekce způsob. salmonelami (A02)1 015
TBC celkem (A15-19)43
z toho: dýchacího ústrojí (A15-16)35
syfilis (A50-53)52
gonokoková infekce (A54)182
virová encefalitida přen.klíšťaty (A84)39
infekční mononukleóza (B27)230
bakteriální meningitida (G00)22
Nově hláš.případy zhoub.novotvarů a novotvarů in situ (rok 2011)(C00-97)(D00-09)9 513
z toho: ZN plic - muži (C33-34)568
ZN prsu - ženy (C50)781
ZN kolorekta - muži (C18-21)565
ZN kolorekta - ženy (C18-21)466
Počet živě narozených dětí s vrozenou vadou (rok 2012)576
Počet dispenzarizovaných onemocnění dětí (0-14 let)115 221
Počet dispenzarizovaných u PL pro dospělé-
pro: hypertenzní nemoci (I10-15)219 229
ischemické nemoci srdeční (I20-25)84 947
cévní nemoci mozku (I60-69)27 924
Počet léčených diabetiků k 31.12.108 754