HlavníČR a krajeČeská republika

Pardubický kraj

Základní údaje

Rozloha je 4 519 km2. Kraj je složen ze 4 okresů a k 1. 1. 2004 bylo na tomto území vytvořeno 15 obcí s rozšířenou působností.

Mapa


Zobrazit místo Zdravotnictví Pardubického kraje 2012 na větší mapě

Zdravotnictví Pardubického kraje v číslech (2013)

Demografie
Počet obyvatel k 1.7.515 781
z toho: ženy261 093
Počet obyvatel k 31.12.515 985
z toho: ženy celkem261 188
z toho: ženy 15-49 let118 588
děti (0-14 let)77 936
dorost (15-19 let) 25 077
Index stáří116,1
Mrtvě narození20
Živě narození 5 077
na 1 000 obyvatel9,8
Zemřelí do 28 dnů 7
na 1 000 živě narozených1,4
Zemřelí do 1 roku 10
na 1 000 živě narozených 2
Zemřelí celkem 5 392
na 1 000 obyvatel10,5
z toho: novotvary1 296
nemoci oběhové2 469
poranění a otravy338
z toho: sebevraždy86
Standardizovaná úmrtnost celkem 682,1
z toho: muži 863,6
ženy535,6
Potraty celkem1 543
na 1 000 žen fertilního věku (15-49 let)13
z toho: umělá přerušení těhotenství (UPT)817
na 1 000 žen fertilního věku6,9
Procento žen užívajících antikoncepci50,8
Sňatky2 057
na 1 000 obyvatel4
Rozvody1 257
na 1 000 obyvatel2,4
Počty zdravotnických zařízení
Nemocnice celkem9
z toho: nemocnice následné péče3
nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.)7
z toho: následné péče1
Léčebny pro dlouhodobě nemocné2
Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí-
Psychiatrické léčebny-
Lázeňské léčebny1
Ostatní lůžková zařízení5
Samostatná ambulantní zařízení1 188
Kojenecké ústavy a dětské domovy3
Dětská centra a stacionáře 1
Stacionáře pro dospělé-
Zvláštní zdravotnická zařízení - ostatní12
Lékárny (vč. OOVL)152
Výdejny zdravotnických prostředků5
Orgány ochrany veřejného zdraví1
z toho: zdravotní ústav-
krajská hygienická stanice1
Ostatní zdravotnická zařízení7
Lékárenská péče celkem
Počet obyvatel na 1 lékárnu (vč OOVL)3 395
Farmaceuti (přepočtený počet)333,43
Farmaceutičtí asistenti (přepočtený počet)206,77
Počet přijatých receptů3 334 441
Počet přijatých poukazů na zdravotnické prostředky133 509
Tržby za léčiva a zdrav.prostředky na 1 obyvatele6 029
Lůžka
Lůžka celkem4 367
v tom: nemocnice celkem2 500
na 10 000 obyvatel k 31.12.48,5
nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.)2 300
léčebny pro dlouhodobě nemocné205
léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí-
psychiatrické léčebny-
lázeňské léčebny572
ostatní lůžková zařízení1 090
Lékaři (vč. zubních lékařů PP)
Lůžková péče celkem553,51
v tom: nemocnice481,72
léčebny pro dlouhodobě nemocné10,62
léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí-
psychiatrické léčebny-
lázeňské léčebny6,76
ostatní lůžková zařízení54,41
Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem1 374,1
v tom: ambulantní části nemocnic284,38
ambulantní části ostatních lůžkových zařízení7,03
samostatná ambulantní zařízení celkem1 082,69
z toho: praktičtí lékaři pro dospělé225,8
praktičtí lékaři pro děti a dorost92,52
praktičtí zubní lékaři273,56
praktičtí ženští lékaři46,3
lékaři specialisté (vyjma SVLS)300,2
Společné vyšetřovací a léčebné složky (SVLS)152,39
Ostatní zdravotnická zařízení127,61
Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP)
Pracovníci celkem10 117,44
v tom: lékaři1 484,38
zubní lékaři296,82
farmaceuti328,35
ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví6 303,83
v tom: ZPBD4 357,39
z toho: všeobecné sestry a porodní asistentky 3 449,37
ZPSZ495,76
ZPOD1 316,47
jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté134,21
pedagogičtí pracovníci9,2
technicko-hospodářští pracovníci (THP)696,58
dělníci a provozní pracovníci998,28
Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví
Pracovníci celkem566,53
v tom: lékaři267,07
zubní lékaři6,95
farmaceuti11,33
ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví218,06
v tom: ZPBD142,23
z toho: všeobecné sestry a porodní asistentky 94,38
ZPSZ8,41
ZPOD65,74
jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté1,68
pedagogičtí pracovníci0,15
technicko-hospodářští pracovníci (THP)17,84
dělníci a provozní pracovníci45,13
Průměrný měsíční plat v Kč (podle platných předpisů o platu)
Celkem23 785
z toho: lékaři a zubní lékaři54 348
všeobecné sestry a porodní asistentky27 515
ost. zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobilostí24 491
Průměrná měsíční mzda v Kč (podle platných předpisů o mzdě)
Celkem24 066
z toho: lékaři a zubní lékaři46 002
všeobecné sestry a porodní asistentky23 411
ost. zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobilostí22 440
Počet ambulantních ošetření (bez SVLS,ZZS,AR)
Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči (včetně vyšetření LSPP)6 145 289
na 1 obyvatele (včetně vyšetření LSPP)11,9
Zdravotní stav
Hospitalizovaní v nemocnici na 100 000 obyvavatel21 206
Pracovní neschopnost -
počet hlášených případů na 100 nem. poj.30,8
průměrné % pracovní neschopnosti3,7
Nově hlášená vybraná onemocnění-
jiné infekce způsob. salmonelami (A02)900
TBC celkem (A15-19)21
z toho: dýchacího ústrojí (A15-16)18
syfilis (A50-53)11
gonokoková infekce (A54)18
virová encefalitida přen.klíšťaty (A84)27
infekční mononukleóza (B27)131
bakteriální meningitida (G00)5
Nově hláš.případy zhoub.novotvarů a novotvarů in situ (rok 2011)(C00-97)(D00-09)3 942
z toho: ZN plic - muži (C33-34)173
ZN prsu - ženy (C50)286
ZN kolorekta - muži (C18-21)213
ZN kolorekta - ženy (C18-21)142
Počet živě narozených dětí s vrozenou vadou (rok 2012)346
Počet dispenzarizovaných onemocnění dětí (0-14 let)49 081
Počet dispenzarizovaných u PL pro dospělé-
pro: hypertenzní nemoci (I10-15)95 077
ischemické nemoci srdeční (I20-25)30 690
cévní nemoci mozku (I60-69)11 528
Počet léčených diabetiků k 31.12.39 206