HlavníČR a krajeČeská republika

Ústecký kraj

Základní údaje

Rozloha je 5 335 km2. Kraj je složen ze 7 okresů a k 1. 1. 2004 bylo na tomto území vytvořeno 16 obcí s rozšířenou působností.

Mapa


Zobrazit místo Zdravotnictví Ústeckého kraje 2012 na větší mapě

Zdravotnictví Ústeckého kraje v číslech (2013)

Demografie
Počet obyvatel k 1.7.825 842
z toho: ženy417 338
Počet obyvatel k 31.12.825 120
z toho: ženy celkem416 845
z toho: ženy 15-49 let191 280
děti (0-14 let)128 800
dorost (15-19 let) 40 101
Index stáří105,1
Mrtvě narození33
Živě narození 8 060
na 1 000 obyvatel9,8
Zemřelí do 28 dnů 15
na 1 000 živě narozených1,9
Zemřelí do 1 roku 29
na 1 000 živě narozených 3,6
Zemřelí celkem 9 277
na 1 000 obyvatel11,2
z toho: novotvary2 414
nemoci oběhové4 378
poranění a otravy450
z toho: sebevraždy139
Standardizovaná úmrtnost celkem 830,2
z toho: muži 1 055,8
ženy653,7
Potraty celkem3 807
na 1 000 žen fertilního věku (15-49 let)19,8
z toho: umělá přerušení těhotenství (UPT)2 447
na 1 000 žen fertilního věku12,7
Procento žen užívajících antikoncepci54
Sňatky3 161
na 1 000 obyvatel3,8
Rozvody2 252
na 1 000 obyvatel2,7
Počty zdravotnických zařízení
Nemocnice celkem20
z toho: nemocnice následné péče9
nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.)15
z toho: následné péče6
Léčebny pro dlouhodobě nemocné6
Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí-
Psychiatrické léčebny3
Lázeňské léčebny3
Ostatní lůžková zařízení4
Samostatná ambulantní zařízení1 681
Kojenecké ústavy a dětské domovy1
Dětská centra a stacionáře 4
Stacionáře pro dospělé-
Zvláštní zdravotnická zařízení - ostatní21
Lékárny (vč. OOVL)199
Výdejny zdravotnických prostředků11
Orgány ochrany veřejného zdraví2
z toho: zdravotní ústav1
krajská hygienická stanice1
Ostatní zdravotnická zařízení-
Lékárenská péče celkem
Počet obyvatel na 1 lékárnu (vč OOVL)4 146
Farmaceuti (přepočtený počet)364,58
Farmaceutičtí asistenti (přepočtený počet)439,77
Počet přijatých receptů4 983 543
Počet přijatých poukazů na zdravotnické prostředky202 324
Tržby za léčiva a zdrav.prostředky na 1 obyvatele6 574
Lůžka
Lůžka celkem7 268
v tom: nemocnice celkem4 873
na 10 000 obyvatel k 31.12.59,1
nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.)3 944
léčebny pro dlouhodobě nemocné485
léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí-
psychiatrické léčebny740
lázeňské léčebny1 093
ostatní lůžková zařízení77
Lékaři (vč. zubních lékařů PP)
Lůžková péče celkem792,28
v tom: nemocnice711,04
léčebny pro dlouhodobě nemocné20,73
léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí-
psychiatrické léčebny38,4
lázeňské léčebny14,51
ostatní lůžková zařízení7,6
Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem2 039,79
v tom: ambulantní části nemocnic451,35
ambulantní části ostatních lůžkových zařízení6,76
samostatná ambulantní zařízení celkem1 581,68
z toho: praktičtí lékaři pro dospělé346,2
praktičtí lékaři pro děti a dorost150,28
praktičtí zubní lékaři392,44
praktičtí ženští lékaři100,91
lékaři specialisté (vyjma SVLS)407,51
Společné vyšetřovací a léčebné složky (SVLS)197,96
Ostatní zdravotnická zařízení84,89
Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP)
Pracovníci celkem17 297,82
v tom: lékaři2 359,92
zubní lékaři418,97
farmaceuti365,87
ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví11 086,66
v tom: ZPBD7 730,56
z toho: všeobecné sestry a porodní asistentky 5 793,27
ZPSZ730,96
ZPOD2 400,18
jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté224,96
pedagogičtí pracovníci4,81
technicko-hospodářští pracovníci (THP)1 143,52
dělníci a provozní pracovníci1 918,07
Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví
Pracovníci celkem416,4
v tom: lékaři129,94
zubní lékaři8,28
farmaceuti7,72
ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví192,77
v tom: ZPBD149,37
z toho: všeobecné sestry a porodní asistentky 130,7
ZPSZ9,72
ZPOD31,48
jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté2,2
pedagogičtí pracovníci0,5
technicko-hospodářští pracovníci (THP)26,98
dělníci a provozní pracovníci50,21
Průměrný měsíční plat v Kč (podle platných předpisů o platu)
Celkem25 491
z toho: lékaři a zubní lékaři54 302
všeobecné sestry a porodní asistentky25 367
ost. zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobilostí27 323
Průměrná měsíční mzda v Kč (podle platných předpisů o mzdě)
Celkem25 082
z toho: lékaři a zubní lékaři61 041
všeobecné sestry a porodní asistentky23 652
ost. zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobilostí23 550
Počet ambulantních ošetření (bez SVLS,ZZS,AR)
Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči (včetně vyšetření LSPP)10 034 694
na 1 obyvatele (včetně vyšetření LSPP)12,2
Zdravotní stav
Hospitalizovaní v nemocnici na 100 000 obyvavatel24 181
Pracovní neschopnost -
počet hlášených případů na 100 nem. poj.30,9
průměrné % pracovní neschopnosti4
Nově hlášená vybraná onemocnění-
jiné infekce způsob. salmonelami (A02)504
TBC celkem (A15-19)64
z toho: dýchacího ústrojí (A15-16)57
syfilis (A50-53)69
gonokoková infekce (A54)124
virová encefalitida přen.klíšťaty (A84)51
infekční mononukleóza (B27)138
bakteriální meningitida (G00)15
Nově hláš.případy zhoub.novotvarů a novotvarů in situ (rok 2011)(C00-97)(D00-09)6 273
z toho: ZN plic - muži (C33-34)472
ZN prsu - ženy (C50)490
ZN kolorekta - muži (C18-21)366
ZN kolorekta - ženy (C18-21)271
Počet živě narozených dětí s vrozenou vadou (rok 2012)534
Počet dispenzarizovaných onemocnění dětí (0-14 let)79 624
Počet dispenzarizovaných u PL pro dospělé-
pro: hypertenzní nemoci (I10-15)148 722
ischemické nemoci srdeční (I20-25)58 248
cévní nemoci mozku (I60-69)21 742
Počet léčených diabetiků k 31.12.73 278