HlavníČR a krajeČeská republika

Zlínský kraj

Základní údaje

Rozloha je 3 963 km2. Kraj je složen ze 4 okresů a k 1. 1. 2004 bylo na tomto území vytvořeno 13 obcí s rozšířenou působností.

Mapa


Zobrazit místo Zdravotnictví Zlínského kraje 2012 na větší mapě

Zdravotnictví Zlínského kraje v číslech (2013)

Demografie
Počet obyvatel k 1.7.586 594
z toho: ženy299 806
Počet obyvatel k 31.12.586 299
z toho: ženy celkem299 510
z toho: ženy 15-49 let134 755
děti (0-14 let)84 554
dorost (15-19 let) 27 641
Index stáří123,6
Mrtvě narození20
Živě narození 5 585
na 1 000 obyvatel9,5
Zemřelí do 28 dnů 17
na 1 000 živě narozených3
Zemřelí do 1 roku 22
na 1 000 živě narozených 3,9
Zemřelí celkem 6 354
na 1 000 obyvatel10,8
z toho: novotvary1 403
nemoci oběhové3 266
poranění a otravy359
z toho: sebevraždy99
Standardizovaná úmrtnost celkem 695,5
z toho: muži 923,2
ženy523,6
Potraty celkem1 803
na 1 000 žen fertilního věku (15-49 let)13,3
z toho: umělá přerušení těhotenství (UPT)948
na 1 000 žen fertilního věku7
Procento žen užívajících antikoncepci52,5
Sňatky2 383
na 1 000 obyvatel4,1
Rozvody1 381
na 1 000 obyvatel2,4
Počty zdravotnických zařízení
Nemocnice celkem10
z toho: nemocnice následné péče3
nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.)9
z toho: následné péče2
Léčebny pro dlouhodobě nemocné4
Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí-
Psychiatrické léčebny1
Lázeňské léčebny7
Ostatní lůžková zařízení2
Samostatná ambulantní zařízení1 446
Kojenecké ústavy a dětské domovy2
Dětská centra a stacionáře 1
Stacionáře pro dospělé-
Zvláštní zdravotnická zařízení - ostatní19
Lékárny (vč. OOVL)158
Výdejny zdravotnických prostředků5
Orgány ochrany veřejného zdraví1
z toho: zdravotní ústav-
krajská hygienická stanice1
Ostatní zdravotnická zařízení3
Lékárenská péče celkem
Počet obyvatel na 1 lékárnu (vč OOVL)3 711
Farmaceuti (přepočtený počet)381,86
Farmaceutičtí asistenti (přepočtený počet)238,9
Počet přijatých receptů3 948 703
Počet přijatých poukazů na zdravotnické prostředky163 353
Tržby za léčiva a zdrav.prostředky na 1 obyvatele6 458
Lůžka
Lůžka celkem6 145
v tom: nemocnice celkem2 598
na 10 000 obyvatel k 31.12.44,3
nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.)2 548
léčebny pro dlouhodobě nemocné414
léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí-
psychiatrické léčebny995
lázeňské léčebny2 088
ostatní lůžková zařízení50
Lékaři (vč. zubních lékařů PP)
Lůžková péče celkem591,97
v tom: nemocnice499,56
léčebny pro dlouhodobě nemocné18,33
léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí-
psychiatrické léčebny50,29
lázeňské léčebny20,21
ostatní lůžková zařízení3,58
Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem1 640,27
v tom: ambulantní části nemocnic358,93
ambulantní části ostatních lůžkových zařízení2,28
samostatná ambulantní zařízení celkem1 279,06
z toho: praktičtí lékaři pro dospělé289,89
praktičtí lékaři pro děti a dorost109,26
praktičtí zubní lékaři392,06
praktičtí ženští lékaři63,5
lékaři specialisté (vyjma SVLS)377,52
Společné vyšetřovací a léčebné složky (SVLS)142,32
Ostatní zdravotnická zařízení52,22
Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP)
Pracovníci celkem11 878,64
v tom: lékaři1 685,52
zubní lékaři420,26
farmaceuti371,91
ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví7 234,47
v tom: ZPBD5 137,11
z toho: všeobecné sestry a porodní asistentky 4 047,55
ZPSZ427,54
ZPOD1 559,69
jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté110,13
pedagogičtí pracovníci11,62
technicko-hospodářští pracovníci (THP)738,72
dělníci a provozní pracovníci1 416,14
Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví
Pracovníci celkem382,59
v tom: lékaři178,38
zubní lékaři0,3
farmaceuti10,04
ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví116,89
v tom: ZPBD90,37
z toho: všeobecné sestry a porodní asistentky 72,21
ZPSZ9,74
ZPOD16,12
jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté0,66
pedagogičtí pracovníci-
technicko-hospodářští pracovníci (THP)17,76
dělníci a provozní pracovníci59,22
Průměrný měsíční plat v Kč (podle platných předpisů o platu)
Celkem26 115
z toho: lékaři a zubní lékaři60 240
všeobecné sestry a porodní asistentky27 324
ost. zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobilostí30 029
Průměrná měsíční mzda v Kč (podle platných předpisů o mzdě)
Celkem23 605
z toho: lékaři a zubní lékaři51 974
všeobecné sestry a porodní asistentky22 226
ost. zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobilostí22 331
Počet ambulantních ošetření (bez SVLS,ZZS,AR)
Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči (včetně vyšetření LSPP)7 587 128
na 1 obyvatele (včetně vyšetření LSPP)12,9
Zdravotní stav
Hospitalizovaní v nemocnici na 100 000 obyvavatel22 560
Pracovní neschopnost -
počet hlášených případů na 100 nem. poj.26,7
průměrné % pracovní neschopnosti4,4
Nově hlášená vybraná onemocnění-
jiné infekce způsob. salmonelami (A02)569
TBC celkem (A15-19)21
z toho: dýchacího ústrojí (A15-16)19
syfilis (A50-53)14
gonokoková infekce (A54)15
virová encefalitida přen.klíšťaty (A84)27
infekční mononukleóza (B27)177
bakteriální meningitida (G00)8
Nově hláš.případy zhoub.novotvarů a novotvarů in situ (rok 2011)(C00-97)(D00-09)4 569
z toho: ZN plic - muži (C33-34)205
ZN prsu - ženy (C50)356
ZN kolorekta - muži (C18-21)277
ZN kolorekta - ženy (C18-21)188
Počet živě narozených dětí s vrozenou vadou (rok 2012)236
Počet dispenzarizovaných onemocnění dětí (0-14 let)39 482
Počet dispenzarizovaných u PL pro dospělé-
pro: hypertenzní nemoci (I10-15)114 821
ischemické nemoci srdeční (I20-25)49 698
cévní nemoci mozku (I60-69)18 478
Počet léčených diabetiků k 31.12.61 972