HlavníEdicePublikaceKlasifikace

Dotazník kvality života SF-36

Náhled: Dotazník kvality života SF-36

Dotazník kvality života SF-36

Dotazník Short Form – 36 (SF-36) je nástroj spravovaný neziskovou organizací RAND Corporation sloužící k subjektivnímu ohodnocení zdravotního stavu, resp. kvality života pacientem.

Autoři dotazníku: Ware, J. E. et al. (Medical Outcome Study (MOS), Health Assessment Laboratories (HAL), Quality Metric Incorporated)

Autoři původního českého překladu: MUDr. Zdeněk Sobotík, CSc., doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D.

Český překlad dotazníku SF-36 byl oficiálně publikován například v publikaci VAŇÁSKOVÁ, Eva. Testování v rehabilitační praxi: cévní mozkové příhody. Brno. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004. ISBN: 80-7013-398-8.

Grafická úprava formuláře: MUDr. Miroslav Zvolský, Ing. Dana Krejčová, Ústav zdravotnických informací a statistiky, ÚZIS ČR 2018

Dotazník kvality života SF-36

Pokyny k výpočtu skóre dotazníku kvality života SF-36 v souboru MS Excel

K vypočtení skóre dotazníku Short Form – 36 (SF-36) slouží tabulka vytvořená v prostředí Microsoft Excel.

Pokyny k výpočtu skóre dotazníku kvality života SF-36

Tabulka obsahuje všechny otázky z dotazníku. Výsledky jsou zaznamenávány do modrých polí, které mají výchozí hodnoty přednastavené pro zdravého jedince. Pro zadání odpovědí klikněte na modré pole, vedle kterého se zobrazí šipka. Pod touto šipkou se zobrazí nabídka možných odpovědí. Vždy vyberte jednu možnou odpověď. Takto postupujte u všech odpovědí.

Na konci dotazníku se zobrazí vypočítané skóre podle zadaných odpovědí.

Tlačítko „Náhled pro tisk“ Vám umožní přejít k náhledu pro tisk a následné vytištění vyplněného dotazníku. Tlačítko „Výchozí hodnoty“ nastaví hodnoty zpět do původního nastavení odpovědí dotazníku, tj. pro jedince bez potíží.