HomeCZE & RegionsRegions

Region Ústecký

Basic information

Area 5 335 km2. The region consists of 7 districts. From the 1st January 2004, when the reform of state administration came into force, the region is divided into 16 administrative districts of municipalities with extended competence.

Map

Health care in the Ústecký region (2013)

Demografie
Počet obyvatel k 1.7.825 842
z toho: ženy417 338
Počet obyvatel k 31.12.825 120
z toho: ženy celkem416 845
z toho: ženy 15-49 let191 280
děti (0-14 let)128 800
dorost (15-19 let) 40 101
Index stáří105,1
Mrtvě narození33
Živě narození 8 060
na 1 000 obyvatel9,8
Zemřelí do 28 dnů 15
na 1 000 živě narozených1,9
Zemřelí do 1 roku 29
na 1 000 živě narozených 3,6
Zemřelí celkem 9 277
na 1 000 obyvatel11,2
z toho: novotvary2 414
nemoci oběhové4 378
poranění a otravy450
z toho: sebevraždy139
Standardizovaná úmrtnost celkem 830,2
z toho: muži 1 055,8
ženy653,7
Potraty celkem3 807
na 1 000 žen fertilního věku (15-49 let)19,8
z toho: umělá přerušení těhotenství (UPT)2 447
na 1 000 žen fertilního věku12,7
Procento žen užívajících antikoncepci54
Sňatky3 161
na 1 000 obyvatel3,8
Rozvody2 252
na 1 000 obyvatel2,7
Počty zdravotnických zařízení
Nemocnice celkem20
z toho: nemocnice následné péče9
nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.)15
z toho: následné péče6
Léčebny pro dlouhodobě nemocné6
Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí-
Psychiatrické léčebny3
Lázeňské léčebny3
Ostatní lůžková zařízení4
Samostatná ambulantní zařízení1 681
Kojenecké ústavy a dětské domovy1
Dětská centra a stacionáře 4
Stacionáře pro dospělé-
Zvláštní zdravotnická zařízení - ostatní21
Lékárny (vč. OOVL)199
Výdejny zdravotnických prostředků11
Orgány ochrany veřejného zdraví2
z toho: zdravotní ústav1
krajská hygienická stanice1
Ostatní zdravotnická zařízení-
Lékárenská péče celkem
Počet obyvatel na 1 lékárnu (vč OOVL)4 146
Farmaceuti (přepočtený počet)364,58
Farmaceutičtí asistenti (přepočtený počet)439,77
Počet přijatých receptů4 983 543
Počet přijatých poukazů na zdravotnické prostředky202 324
Tržby za léčiva a zdrav.prostředky na 1 obyvatele6 574
Lůžka
Lůžka celkem7 268
v tom: nemocnice celkem4 873
na 10 000 obyvatel k 31.12.59,1
nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.)3 944
léčebny pro dlouhodobě nemocné485
léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí-
psychiatrické léčebny740
lázeňské léčebny1 093
ostatní lůžková zařízení77
Lékaři (vč. zubních lékařů PP)
Lůžková péče celkem792,28
v tom: nemocnice711,04
léčebny pro dlouhodobě nemocné20,73
léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí-
psychiatrické léčebny38,4
lázeňské léčebny14,51
ostatní lůžková zařízení7,6
Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem2 039,79
v tom: ambulantní části nemocnic451,35
ambulantní části ostatních lůžkových zařízení6,76
samostatná ambulantní zařízení celkem1 581,68
z toho: praktičtí lékaři pro dospělé346,2
praktičtí lékaři pro děti a dorost150,28
praktičtí zubní lékaři392,44
praktičtí ženští lékaři100,91
lékaři specialisté (vyjma SVLS)407,51
Společné vyšetřovací a léčebné složky (SVLS)197,96
Ostatní zdravotnická zařízení84,89
Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP)
Pracovníci celkem17 297,82
v tom: lékaři2 359,92
zubní lékaři418,97
farmaceuti365,87
ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví11 086,66
v tom: ZPBD7 730,56
z toho: všeobecné sestry a porodní asistentky 5 793,27
ZPSZ730,96
ZPOD2 400,18
jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté224,96
pedagogičtí pracovníci4,81
technicko-hospodářští pracovníci (THP)1 143,52
dělníci a provozní pracovníci1 918,07
Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví
Pracovníci celkem416,4
v tom: lékaři129,94
zubní lékaři8,28
farmaceuti7,72
ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví192,77
v tom: ZPBD149,37
z toho: všeobecné sestry a porodní asistentky 130,7
ZPSZ9,72
ZPOD31,48
jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté2,2
pedagogičtí pracovníci0,5
technicko-hospodářští pracovníci (THP)26,98
dělníci a provozní pracovníci50,21
Průměrný měsíční plat v Kč (podle platných předpisů o platu)
Celkem25 491
z toho: lékaři a zubní lékaři54 302
všeobecné sestry a porodní asistentky25 367
ost. zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobilostí27 323
Průměrná měsíční mzda v Kč (podle platných předpisů o mzdě)
Celkem25 082
z toho: lékaři a zubní lékaři61 041
všeobecné sestry a porodní asistentky23 652
ost. zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobilostí23 550
Počet ambulantních ošetření (bez SVLS,ZZS,AR)
Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči (včetně vyšetření LSPP)10 034 694
na 1 obyvatele (včetně vyšetření LSPP)12,2
Zdravotní stav
Hospitalizovaní v nemocnici na 100 000 obyvavatel24 181
Pracovní neschopnost -
počet hlášených případů na 100 nem. poj.30,9
průměrné % pracovní neschopnosti4
Nově hlášená vybraná onemocnění-
jiné infekce způsob. salmonelami (A02)504
TBC celkem (A15-19)64
z toho: dýchacího ústrojí (A15-16)57
syfilis (A50-53)69
gonokoková infekce (A54)124
virová encefalitida přen.klíšťaty (A84)51
infekční mononukleóza (B27)138
bakteriální meningitida (G00)15
Nově hláš.případy zhoub.novotvarů a novotvarů in situ (rok 2011)(C00-97)(D00-09)6 273
z toho: ZN plic - muži (C33-34)472
ZN prsu - ženy (C50)490
ZN kolorekta - muži (C18-21)366
ZN kolorekta - ženy (C18-21)271
Počet živě narozených dětí s vrozenou vadou (rok 2012)534
Počet dispenzarizovaných onemocnění dětí (0-14 let)79 624
Počet dispenzarizovaných u PL pro dospělé-
pro: hypertenzní nemoci (I10-15)148 722
ischemické nemoci srdeční (I20-25)58 248
cévní nemoci mozku (I60-69)21 742
Počet léčených diabetiků k 31.12.73 278