Fast Information

Trendy vývoje zdravotnických dat v SR a ČR v letech 1994-2004

Autor: 
 
Číslo:
 01/07
Region:
 Česká republika
Rok:
 2007
 (0.12 MB)
Souhrn:
Tato aktuální informace upozorňuje na novou publikaci, kterou vydal ÚZIS ČR a která srovnává vývoj zdravotnictví a zdravotního stavu obyvatel České a Slovenské republiky od doby rozdělení tehdejšího Československa. Ve čtyřech kapitolách se porovnává demografický vývoj, vybrané ukazatele zdravotního stavu, síť zdravotnických zařízení a pracovníci ve zdravotnictví. Tam, kde je to možné, dokumentuje u příslušného ukazatele postavení obou zemí v rámci 25ti zemí EU.