Fast Information

Domácí zdravotní péče v roce 2006

Autor: 
 
Číslo:
 24/07
Region:
 Česká republika
Rok:
 2007
 (0.1 MB)
Souhrn:
Koncem roku poskytovalo domácí zdravotní péči v České republice 488 pracovišť, z nich 81 % bylo dostupných 24 hodin denně. Služeb domácí péče využilo v roce 2005 141 tisíc klientů, z toho 77,5 % ve věku 65 let a více. Uskutečněno bylo v průběhu roku více než 6 milionů návštěv klientů, v průměru 43 návštěv na 1 klienta ročně.