Fast Information

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2006

Autor: 
 
Číslo:
 25/07
Region:
 Česká republika
Rok:
 2007
 (0.1 MB)
Souhrn:
Průměrný počet lékařů gynekologů na 10 000 žen zůstává v roce 2006 stabilní (2,9). Zatímco celkový počet ošetření na 1 lékaře mírně poklesl, počet registrovaných pacientek připadající na 1 lékaře se nepatrně zvýšil. Přes polovinu žen ve věku 15 až 49 let užívá hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. Zvyšuje se absolutní i relativní počet pacientek s nově zjištěným karcinomem. V roce 2006 bylo v ČR evidováno 104 729 porodů a 191 068 gynekologických operací.