Fast Information

Vrozené vady u narozených v roce 2005

Autor: 
 
Číslo:
 48/07
Region:
 Česká republika
Rok:
 2007
 (0.12 MB)
Souhrn:
V roce 2005 se v České republice narodilo 3 805 dětí s vrozenou vadou, což představuje 372 narozených s vrozenou vadou na 10 000 narozených. Častěji se vrozené vady vyskytují u chlapců než u dívek a u dětí matek ve vyšších věkových skupinách. Nejčastějšími vrozenými vadami byly vrozené vady srdeční, u chlapců pak také vady pohlavních orgánů.