Fast Information

Infekční nemoci v České republice v roce 2006

Autor: 
 
Číslo:
 43/07
Region:
 Česká republika
Rok:
 2007
 (0.15 MB)
Souhrn:
V této Aktuální informaci (AI) jsou zpracována data Státního zdravotního ústavu o hlášených infekčních nemocech a data z Českého statistického úřadu o zemřelých na infekční nemoci. Zahrnuje přehled infekčních nemocí s nejvyšším výskytem, vývoj onemocnění bakterií Hib u dětí a vývoj počtu hlášených případů a úmrtí na kousnutí psem v letech 2000-2006. Dále AI obsahuje strukturu hlášených infekčních nemocí a počet dětí zemřelých na infekční nemoci.