Fast Information

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2005

Autor: 
 
Číslo:
 18/06
Region:
 Česká republika
Rok:
 2006
 (0.21 MB)
Souhrn:
Průměrný počet lékařů gynekologů na 10 000 žen zůstává v roce 2005 stabilní (2,9), celkové počty ošetření a registrovaných pacientek na 1 lékaře mírně poklesly. Přes polovinu žen ve věku 15 až 49 let užívá hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. Zvyšuje se absolutní i relativní počet pacientek s nově zjištěným karcinomem. V roce 2005 bylo v ČR evidováno 101 094 porodů a 187 513 gynekologických operací.