Fast Information

Ekonomika samostatných ordinací a dalších zdravotnických zařízení za r. 2001

Autor: 
Číslo:
 06/02
Region:
 Moravskoslezský kraj
Rok:
 2002
Souhrn:
Informace ze zdravotnictví kraje o ekonomice zdravotnických zařízení obsahuje základní kapacitní ukazatele a základní ekonomické ukazatele, tj. náklady a výnosy včetně jejich struktury, hospodářský výsledek a pohledávky a závazky, členěné podle druhu zdravotnického zařízení. Je doplněna také vybranými ukazateli jednotlivých nemocnic příslušného kraje.