Fast Information

Chirurgická péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2004

Autor: 
Číslo:
 08/05
Region:
 Jihočeský kraj
Rok:
 2005
Souhrn:
Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v Jihočeském kraji za rok 2004 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení, území a dle jednotlivých oborů.