Fast Information

Dermatovenerologická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2004

Autor: 
Číslo:
 07/05
Region:
 Jihomoravský kraj
Rok:
 2005
Souhrn:
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru dermatovenerologie v Jihomoravském kraji v roce 2004 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle územního členění z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o léčených a dispenzarizovaných pacientech pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče nemocnic.