Fast Information

Dětská a dorostová péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2004

Autor: 
Číslo:
 03/05
Region:
 Karlovarský kraj
Rok:
 2005
Souhrn:
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Karlovarském kraji v roce 2004 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.