Fast Information

Dětská a dorostová péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2004

Autor: 
Číslo:
 02/05
Region:
 Liberecký kraj
Rok:
 2005
Souhrn:
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Libereckém kraji v roce 2004 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.