Fast Information

Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2004

Autor: 
Číslo:
 07/05
Region:
 Olomoucký kraj
Rok:
 2005
Souhrn:
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Olomouckém kraji v roce 2004 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.