Fast Information

Potraty ve Středočeském kraji v roce 2004

Autor: 
Číslo:
 07/05
Region:
 Středočeský kraj
Rok:
 2005
Souhrn:
"Zdrojem údajů pro tuto informaci byla povinná hlášení Žádost o umělé přerušení těhotenství (UPT), hlášení potratu a mimoděložního těhotenství"" a roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení pro obor gynekologie. Pro výpočet relací na obyvatelstvo byly použity údaje z ČSÚ."