Fast Information

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2005

Autor: 
Číslo:
 05/06
Region:
 Moravskoslezský kraj
Rok:
 2006
Souhrn:
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinická imunologie v Moravskoslezském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.