Fast Information

Chirurgická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2006

Autor: 
Číslo:
 05/07
Region:
 Jihomoravský kraj
Rok:
 2007
Souhrn:
Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v Jihomoravském kraji za rok 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny podle druhu zdravotnického zařízení, území a podle jednotlivých oborů.