Fast Information

Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Ústeckém kraji v roce 2006

Autor: 
Číslo:
 06/07
Region:
 Ústecký kraj
Rok:
 2007
Souhrn:
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Ústeckém kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.