Fast Information

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v kraji Vysočina v roce 2006

Autor: 
Číslo:
 01/07
Region:
 kraj Vysočina
Rok:
 2007
Souhrn:
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinická imunologie v kraji Vysočina v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.