Publications

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2006

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Region:
 Česká republika
Rok:
 2006
ISBN:
 978-80-7280-664-5
Souhrn:
Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení. Statistika spojená s pracovní neschopností se od ostatních šetření a statistik nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice.