Publications

Síť zdravotnických zařízení 2006

Síť zdravotnických zařízení
Region:
 Česká republika
Rok:
 2006
ISBN:
 978-80-7280-662-1
Souhrn:
Publikované údaje jsou čerpány z Registru zdravotnických zařízení, jehož garantem je Ústav zdravotnických informací a statistiky. Účelem této publikace je pravidelně informovat o změnách ve struktuře sítě zdravotnických zařízení z hlediska zřizovatelů, druhu zařízení, personální a lůžkové kapacity.