Home

NRPOT - Vzor listiné podoby pro předávání údajů

Nový vzor listinné podoby "Hlášení potratu a mimoděložního těhotenství" související s obměnou datové struktury v rámci elektronizace registrů. Platnost od 1.ledna 2020.