Publications

Zdravotnictví ČR 2005 ve statistických údajích

Zdravotnictví ČR ve statistických údajích
Region:
 Česká republika
Rok:
 2005
ISBN:
 80-7280-568-1
Souhrn:
Kardex poskytuje pro rychlou informaci přehled základních dat ze zdravotnické statistiky a demografie. Publikace je členěna na kapitoly: Obyvatelstvo a jeho pohyb, Zdravotní stav, zdravotnická zařízení, Výdaje na zdravotnictví, Mezinárodní srovnání. V řadě tabulek je uveden vývoj ukazatelů.