Home

Systém hlášení nežádoucích událostí (SHNU)

Byl spuštěn samostatný Národní portál pro Systém hlášení nežádoucích událostí (SHNU) na adrese http://shnu.uzis.cz/ .

Původní tematická stránka na www.uzis.cz byla ukončena.

Jedním z hlavních cílů portálu je zajištění komunikační odborně orientované platformy pro spolupracující poskytovatele zdravotních služeb (PZS) v identifikaci rizik spojených s poskytováním zdravotních služeb, prevenci nežádoucích událostí, jejich rozpoznání a klasifikaci a jednotném posouzení na lokální úrovni, které umožní sledování a hlášení na centrální úrovni.

Portál SHNU je určený:

  • k prezentaci metodických materiálů;
  • k podpoře edukačních procesů o sledování, hlášení a vypořádání nežádoucích událostí;
  • k posílení edukačních procesů v prevenci nežádoucích událostí;
  • k poskytování účelné zpětné vazby;
  • ke vzájemnému sdílení zkušeností.

 

Konference "Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni"

Registrace byla ukončena s ohledem na vyčerpání kapacity.
V případě problémů s platbou již registrovaného účastníka, prosím, kontaktujte Mgr. Petru Búřilovou na e-mail: petra.burilova@uzis.cz .

Datum konání: 12. 11. 2016 
Místo konání: Národní centrum ošetrovatelství a nelékarských zdravotnických oboru (NCO NZO), Brno
Čas konání: 9.00–17.00 (registrace 8.00–8.45)

Hlavní organizátor: Česká společnost pro léčbu rány, Česká asociace sester
Spolupořadatelé a odborné zajištení: Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Evropský poradní panel pro otázky dekubitu (European Pressure Ulcers Advisory Panel, EPUAP)

DRUHÉ OZNÁMENÍ ke stažení zde
2nd ANNOUNCEMENT

PROGRAM ke stažení zde