Home

Ekonomické ukazatele ve zdravotnictví České republiky 2015

V souladu se statutem Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR jsou předkládány výsledky hospodaření nemocnic za rok 2015, výsledky o počtech pracovníků v resortu zdravotnictví a vývojové tabulky o platu, mzdě, počtu pracovníků a výdajích na zdravotnictví.

K dipozici jsou i další ekonomické ukazatele ve zdravotnictví za rok 2015: