Publications

Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na odděleních soudního lékařství 2015

Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na oddělení soudního lékařství
Region:
 Česká republika
Rok:
 2015
ISBN:
 978-80-7472-161-8
Souhrn:

Zdrojem dat pro publikaci je Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství. Publikace informuje o síti oddělení soudního lékařství a jejich personálním zajištění, pitvách a toxikolgických vyšetřeních provedených na těchto oděleních.