Publications

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2017

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti
Region:
 Česká republika
Rok:
 2017
ISBN:
 
Souhrn:

Součástí Národního zdravotnického informačního systému jsou data z rezortního Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona o státní statistické službě.

Tento dokument má za cíl vyhodnotit kvantitativní údaje o personálních kapacitách v českém zdravotnictví dostupných k roku 2017 a dále shrnout aktuálně získaná data o mzdách a platech za rok 2017.