Publications

Potraty 2016

Potraty
Region:
 Česká republika
Rok:
 2016
ISBN:
 978-80-7472-172-4
Souhrn:

Vstupem pro publikaci jsou údaje z Národního registru potratů. Údaje o potratech jsou tříděny podle místa trvalého bydliště ženy, rodinného stavu, věku ženy, stáří plodu v týdnech, druhu potratů (samovolné, miniinterrupce, jiná legální UPT, ostatní potraty a mimoděložní těhotenství), užívané antikoncepce.

 (2.33 MB)