Publications

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2018

Tuberkulóza a respirační nemoci
Region:
 Česká republika
Rok:
 2018
ISBN:
 
Souhrn:

Publikované údaje o epidemiologické situaci tuberkulózy jsou čerpány především z Informačního systému Orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) - z Registru tuberkulózy. Tato publikace nepřímo navazuje na publikaci „Tuberkulóza a respirační nemoci“, která byla pravidelně vydávaná.