Home

Odbor správy dat

Zkratka odboru: 
OSD
Vedoucí: 
Adresa odboru: 
Palackého nám. 4 , P.O.BOX 60, 128 01 Praha 2

Region: 
Česká republika