HlavníEdicePublikaceZdravotnická statistika

Přehled vybraných kardiovaskulárních intervencí v ČR

Náhled: Přehled vybraných kardiovaskulárních intervencí v ČR

ISSN: 1803-8603
Stran: cca 41 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 2005.

Publikace se zpracovává z dat pořízených v Národním registru kardiovaskulárních intervencí (NRKI). Povinně jsou registrovány údaje o všech provedených intervenčních výkonech v katetrizačních laboratořích v České republice. Podrobně jsou registrována data o perkutánních koronárních intervencích (PCI) s ohledem na základní klinické údaje, vstupní diagnózy, procedurální data a charakter provedených výkonů. Zvlášť důležité jsou údaje o úmrtí, kde jsou data korelována s registrem zemřelých (mortalita je uvedena jako hospitalizační, 30denní a celková roční mortalita). Evidovány jsou též mimokoronární typy intervenčních výkonů prováděné na kardiologických pracovištích.