HlavníO násÚZIS ČR

Metodika implementace GDPR

Jak implementovat Nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
do resortu zdravotnictví. 

(vypracováno jako metodický materiál pro přímo řízené organizace a ÚZIS ČR)

Metodika implementace GDPR ve zdravotnictví ke stažení . Verze 1.1. ze dne 30. listopadu 2017 (pdf 2445 kb)

Autorský kolektiv: 

  • Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová, zástupce ředitele ÚZIS ČR
  • JUDr. Radek Policar, náměstek ministra zdravotnictví
  • Ing. Milan Blaha, Ph.D., vedoucí odboru IT ÚZIS ČR
  • RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D., vedoucí datového centra ÚZIS ČR
  • doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel ÚZIS ČR

Recenze:

  • doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., Ústav práva a technologií, Masarykova univerzita Brno

Konzultováno:

  • Úřad pro ochranu osobních údajů
  • MV ČR, odbor legislativy a koordinace předpisů

Pro koho je publikace určena:

Primárně byla publikace zpracována jako metodický materiál pro přímo řízené organizace MZ ČR a ÚZIS ČR. Materiál by měl sloužit pro seznámení se s GDPR a pro základní orientaci v nových právech subjektu údajů, v nových povinnostech správců a zpracovatelů a ukázat na jednu z možných cest konkrétních implementačních kroků GDPR.

Okruhem adresátů jsou zejména velké nemocnice či větší organizační celky. Pro menší organizační
celky či ambulantní sféru lze jednotlivé kapitoly doporučení použít přiměřeně. V některých místech
je v publikaci uveden odkaz či doporučení, konkrétně pro menší poskytovatele zdravotních služeb,
resp. organizační celky či ambulantní sféru. 

V současné době je finalizován materiál zohledňující odpovědi na základní otázky menších ordinací
praktických lékařů či ambulantních specialistů. Bude zveřejněn v elektronické podobě na
webových stránkách MZ ČR a ÚZIS ČR.