Rychlé informaceAktuální informace2016

Činnost záchytných stanic v roce 2014

Autor: 
Číslo:
 09/16
Region:
 Česká republika
Rok:
 2016
Souhrn:

Tato Aktuální informace podává přehled o počtu záchytných stanic, míst a ošetřených pacientů v roce 2014. Od roku 1989 se počet záchytných stanic a míst s výkyvy snižoval. Vývoj počtu pacientů záchytných stanic ve sledovaném období zpravidla kopíruje počet stanic a jejich kapacitu, i když v letech 2005–2010 lze současně pozorovat souběžný pokles kapacity a růst pacientů. Od roku 2011 dochází k poklesu počtu pacientů při stejném počtu záchytných stanic i míst.