Výkazy2017

A (MZ) 1-01: gynekologie (vč. dětské) (A018)