Výkazy2017

A (MZ) 1-01: hemodialyzační středisko (HDS) (A065)